Varför har Säpo gripit fem framträdande islamister?

Den svenska säkerhetspolisen grep för några veckor sen en imam i Gävle, Abu Raad (Abo Raad), eller som han egentligen heter Riyad Abdulkarim Jassim som tidigare gått under namnet Riyad Al-Duhan. De grep också hans son Raad Riyad Abdulkarim Al-Duhan. De har båda koppling till islamister och islamistiska rörelser. Han har uttalat stöd för Islamiska staten.

Att ha sådana åsikter och kopplingar dock inget brott och det är inte tillåtet för Säpo att gripa personer som inte är misstänkta för brott. Säpo kan dock gripa och omhänderta människor utan att meddela vad de är misstänkta för bl.a. med hjälp av Lagen om särskild utlänningskontroll (LSU) för att ta en person i förvar och begära denna utvisad. Säpo vill inte uppge om de använts sig av LSU eller om det handlar om nåt annat.

Riyad Abdulkarim Jassim (Abu Raad) och hans familj flydde från Irak 1991 och bodde därefter i Saudiarabien en tid innan de kom till Sverige. 1998 fick de permanent uppehållstillstånd men de har två gånger nekats svenskt medborgarskap. Sannolikt på inrådan av Säpo.

Därefter har Säpo gripit ytterligare två imamer, Hussein Al-Jibury i Umeå och Fekri Hamad från Västerås, samt Abdel-Nasser el Nadi, också han imam men även VD för Vetenskapsskolan i Göteborg och tidigare rektor för samma skola. Den sistnämnde kallas också Abu Talal (Abo Talal) och ingår också i styrelsen för den stiftelse som äger Gävlemoskén Al- Rashideen där Abu Raad är imam, Stiftelsen Al-Rashideen.

I styrelsen för Stiftelsen Al-Rashideen ingår också Abu Raad. Moskén är en ombyggd Metodistkyrka som år 2007 köptes av Sheik Eid Mohammam Al-Thani Charity Organisation i Qatar. Samtidigt grundades också den svenska stiftelsen av den qatariska stiftelsen. Redan i den första styrelsen ingick Abu Raad. År 2015 satt fyra representanter för den qatariska stiftelsen i styrelsen för Stiftelsen Al-Rashideen, dessa fyra var även styrelsemedlemmar i Örebro moské. Samma år försökte dessa styrelsemedlemmar och imam Abu Raad ta över moskén i Eskilstuna men länsstyrelsen i Södermanland godkände dem inte som styrelsemedlemmar i stiftelsen på grund av för dåliga personuppgifter.

En av den qatariska stiftelsens viktigaste personer var vid den tiden Abd al-Rahman bin Umayr al-Nuaymi som också är känd för att under en lång tid varit finansiär av Al-Qaida. Han tvingades dock lämna den qatariska stiftelsen på grund av stödet till Al-Qaida.

Verksamheten vid moskén drivs av Gävle Islamiska Center som förnekat kopplingar till Stiftelsen Al-Rashideen. Det förefaller högst osannolikt att kopplingar skulle saknas.

Abdel-Nasser El-Nadi (Abu Talal) är ursprungligen från Egypten men har bott i Sverige sedan 1992, då han ansökte om uppehållstillstånd. Han har minst två gånger, 2007 och 2011, blivit nekad svenskt medborgarskap. Den privatskola han driver, Vetenskapsskolan, har åtskilliga gånger kritiserats för brister i undervisningen och sina kopplingar till islamism:

Abu Talal, eller Abdel-Nasser el Nadi som han egentligen heter, är centralfigur inom el Nadi-klustret som kretsar kring den kritiserade muslimska friskolan Vetenskapsskolan.

Abu Talal var en ledande person inom föreningen Troende unga framtida förebilder, TUFF, som senare ombildades till Sveriges förenade muslimer (SFM).

SFM har vid flera tillfällen uppmärksammats för att bjuda in extremistiska föreläsare. De har tidigare bland annat anlitat terroristen Michael Skråmo som föreläsare. En annan flitig föreläsare inom SFM är den radikala predikanten Anäs Khalifa.

Både el Nadi-klustret och Vetenskapsskolan har fortfarande personkopplingar till organisationen Sveriges förenade muslimer. Enligt källor är även ett antal återvändande syrienresenärer kopplade till el Nadi-klustret.

Både Abu Talal och Abu Raad sitter också i samma kommitté vid Islamiska förbundet för social utveckling, som delar adress med Gävle moské. Alla de personer som gripits av Säpo har kopplingar till varandra och islamism (jihadism):

Abu Raad är centralfiguren för det radikalislamistiska klustret i Gävle-Västerås och har uppmärksammats för att bland annat hylla IS och förespråka dödsstraff för homosexuella.

Imamen Fekri Hamad är en del av Gävle-Västerås-klustrets inners krets. Han startade och drev den lokala kampanjen i Gävle-Västerås för att få Abu Raad fri, till dess att han själv greps den 8:e maj.

Även den gripna imamen i Umeå, Hussein Al-Jibury, har nära kopplingar till Abu Raad.

Att Säpo inte berättar om varför de fem personerna gripits får naturligtvis människor att tro att det handlar om att de omhändertagits med hjälp av LSU och att de därför riskerar att bli utvisade.

Sannolikheten att de fem ska bli utvisade är troligen mycket liten då Sverige inte kan utvisa till länder är de riskerar dödstraff eller. De möjligheter Säpo då har om de vill att personerna ska förbli inlåsta är att försöka få dem åtalade och dömda för något brott.

Säpos undermåliga kommunikation och löjliga hemlighetsmakeri får naturligtvis människor att bli oroliga. I detta fall handlar det naturligtvis främst om åsiktsfränder, dvs personer som är eller har kopplingar till islamister. Det är därför föga förvånande att personer som gripits som misstänkte för resor till Syrien för att slåss med Islamiska staten eller Al-Nusrah återfinns bland de som ordnar en demonstration till stöd för de fem fängslade. En sådan person är Amer al-Hasani:

al-Hasani blev känd när han 2016, då 19 år gammal, tillsammans med den svensk-serbiska radikalislamistiska terroristen Mirsad Bektasevic arresterades på en busshållplats i Alexandroupolis på väg till den turkiskt-grekiska gränsen, misstänkta för att försöka ansluta sig till IS.

Bektasevic är sedan tidigare även dömd för förberedelse till terrorbrott i Bosnien-Hercegovina och släpptes ut ur fängelset 2011.

I maj 2017 dömde grekisk domstol al-Hasani och Bektasevic mot deras nekande till 15 års fängelse för medlemskap i terrororganisation och innehav av krigsmaterial.

I juni 2018 fick de sina straff sänkta, al-Hasani till 7 år och tre månader. Samma år blev han av okänd anledning frisläppt och kunde återvända till Sverige. UD ville då inte ge några kommentar om frisläppandet.

Det märkliga frisläppandet av El-Hasani får i alla fall mig att misstänka att han faktiskt egentligen arbetar för Säpo eller någon annan underrättelsetjänst som informatör. Amer El-Hasani är verksam i islamistiska kretsar i Göteborg. Demonstrationen som krävde frigivande av de fem gripna personerna genomfördes i Stockholm under gårdagen. Antalet deltagare var mycket begränsat, cirka 200 personer. Vilket är ungefär lika många som andra högerextremister, de vi brukar kalla nazister, brukar få ihop.

Lagen om särskild utlänningskontroll

Med hjälp av Lagen om särskild utlänningskontroll (1991:572) (LSU) kan en utlänning (dvs en person utan svenskt medborgarskap) utvisas med hänvisning till rikets säkerhet eller om det kan befaras att denne kommer att begå eller medverka till terroristbrott. Bara Säpo kan ansöka om utvisning enligt LSU och de kan ta personer i förvar med hjälp av lagen. Beslutet om förvar måste omprövas efter 14 dagar. Begäran om utvisning prövas sedan av Migrationsverket. Det fattas beslut enligt LSU några gånger per år (2017 var det 2 fall och 2018 4 fall). Besluten från Migrationsverket kan överklagas till Migrationsöverdomstolen och därefter till regeringen.

Advertisements