Nybyggnation i Pustervik

Invid Järntorget ligger Göteborgs minsta stadsdel. Pustervik. Den består av tre kvarter och en stor parkeringsplats. Ett av kvarteren innehåller fyra kvarvarande 1800-tals fastigheter. De är dock samtliga, med ett undantag, så ombyggda genom åren att utsidorna inte visar några likheter med ursprunget. Av de ursprungliga insidorna finns egentligen inget kvar.

I husen har det legat ett Tempo-varuhus och en Gulins-affär, senare bl.a. en bank samt en klassisk krog som länge hade namnet Röda Rummet och där bl.a. Bandidos hängde på 2000-talet. Husen har dock egentligen inga speciella kulturella värden längre.

Ett hus är ganska nytt, det byggdes för Göteborgs Universitet år 1983 efter att en av de finaste fastigheterna i kvarteret rivits. Den fastighet där den legendariska krogen Röva låg, i slutet också känt som Pustervikskällaren. Det nästan 40 år gamla huset ska också rivas.

Ett hus, Brogatan 2, kommer att bevaras. Det är ett hus med en historisk möteslokal. En av de första lokalerna som frikyrkliga hade gudstjänster i och en lokal där den tidiga arbetarrörelsen ofta hade möten. Det huset är också det minsta ombyggda och förändrade i hela kvarteret.

De nya husen som ska byggas är högre än de gamla och ska innehålla lägenheter, kontor och affärslokaler. Idag finns inga bostäder i kvarteret som har namnet Röda bryggan.

Röda Bryggan, nybyggnation

Semrén & Månssons skiss på hur kvarteret är tänkt att bli.

Advertisements