Varför leder så få våldtäktsanmälningar till åtal?

Brå har undersökt polisen och rättsväsendets hantering av våldtäkter. Detta med anledning av att så får våldtäktsanmälningar leder till åtal och fällande dom. De valde slumpmässigt ut 800 anmälningar från 2016. Av de utvalda anmälningar gick 64 stycken (8%) till åtal medan 736 lades ner. Det visade sig att en stor del av anmälningarna inte överhuvudtaget på något sätt gick att utreda. Men utredning inleddes för 94% av alla anmälningar.

Av de 800 anmälningarna var 49 stycken formellt felaktiga (7% av de nedlagda fallen) och 79 stycken var anmälda våldtäktshändelser som uppenbarligen aldrig hänt. De senare består av tre grupper:

  • En psykiskt sjuk person anmäler en händelse som framstår som påhittad. (6% av de nedlagda fallen)
  • Målsäganden (den som anmält att den utsatts för brott) minns inget, men tror att en våldtäkt kan ha ägt rum. Utredningen finner inget som tyder på det. (2% av de nedlagda fallen)
  • Anmälaren, som inte är målsäganden, tror felaktigt att en våldtäkt ägt rum. (3% av de nedlagda)

81 anmälningar ledde inte till utredning då de betraktades om omöjliga att utreda. Det finns fyra orsaker till detta:

  • Spaningsuppslag saknas. (1% av de nedlagda fallen)
  • Målsäganden är okänd.
  • Målsäganden vill inte medverka i utredningen. (8%)
  • Brottet har skett utomlands och central bevisning finns där. (2%)

41 anmälningar rörde händelser som inte är våldtäkt i juridisk mening (6 % av antalet nedlagda ärenden). Dessa 41 plus de 49 formellt felaktiga och de 79 som uppenbarligen aldrig hänt kan betraktas som felaktiga anmälningar. Det är mer än 20% av det totala antalet anmälningar och 24% av de nedlagda fallen.

Den näst vanligaste orsaken till nedlagda förundersökningar om våldtäkt (20%) är att utredningen väckt tvivel om att det handlar om våldtäkt. Det kan ske genom motbevisning, genom att målsägarens berättelse inte bekräftas av vittnen, i vissa fall direkt motsägs av vittnen liksom på grund av att de villkor (rekvisit) som krävs för att det ska betraktas som våldtäkt inte kan beläggas.

4% av ärendena läggs ner då en misstänkt inte kunnat identifieras.

Flertalet utredningar om våldtäkt läggs dock ner på grund av att bevis saknas. Det gällde 31% av alla nedlagda våldtäktsanmälningar år 2016.

Enligt Brå är det nästan 50% av anmälningarna som saknar förutsättningar för att kunna utredas.

Advertisements