Det dödliga våldet har förändrats

Sen 1990-talet har det dödliga våldet minskat stadigt fram till för några år sen när straffen skärptes. Därefter har det dödliga våldet ökat något igen men är fortfarande lägre än det varit någon gång sen mitten av 1970-talet enligt en ny rapport från Brå om det dödliga våldets utveckling sen 1990. Utvecklingen i Sverige är likadan som i de flesta delar av världen. Det dödliga våldet har sen 1990-talet minskat överallt i Nordamerika, Europa och Asien. Ökningen de allra siat åren i Sverige motsvaras av en liknande ökning även i  andra västeuropeiska länder såväl som i USA.

Sett över mycket lång tid, de senaste 270 åren finns det ingen egentliga ökning av det dödliga våldet alls. Det har hela tiden legat kring 1 fall av dödligt våld per 100 000 invånare, ibland har det varit 1,3 och ibland 0,7. Det är denna siffra som brukar kallas mordfrekvensen. I det globala perspektivet uppvisar Sverige mycket låga nivåer av dödligt våld. Globalt var det 5,15 fall av dödligt våld per 100 000 invånare 2016. Uppgiften bygger på varierande källor, beroende på vilka som är tillgängliga för respektive länder. Sverige, som enligt dödsorsaksstatistiken hade 1,12 offer per 100 000 invånare 2017, tillhör de länder som har den lägsta nivån.

Men det dödliga våldets karaktär har förändrat. Allt färre dödas i familjerelaterat våld och allt fler dödas i uppgörelser i kriminella miljöer. Antalet vanliga människor som drabbas av dödligt våld har alltså minskat kraftigt sen 1990-talet.

– Det dödliga våldet har ändrat karaktär genom att det som kan kopplas till konflikter i kriminella miljöer har ökat kraftigt medan det dödliga våldet inom familjen har minskat. Sådant dödligt våld är dock fortfarande lika vanligt som konflikter i kriminell miljö, säger Jonas Öberg, utredare, Brå, i ett pressmeddelande.

75% av alla mordoffer är män. Kvinnliga mordoffer är också genomsnittligt betydligt äldre än manliga mordoffer. Det dödliga våldet som drabbar kvinnor respektive män sker i olika kontexter. För kvinnliga brottsoffer är det vanligast att gärningspersonen är en nuvarande eller tidigare partner och motiven är ofta relaterade till separation och svartsjuka. Gärningspersonen har inte sällan psykiska problem. När män faller offer för dödligt våld är det istället vanligare att någon av de inblandade har koppling till den kriminella miljön eller att en dispyt uppstått med någon utanför familjen. När det gäller våld i nära relationer riktat mot kvinnor är motiven ofta relaterade till separation och svartsjuka.

Advertisements