Delvis missvisande om utsatta områden och dödligt våld

I Brå:s rapport om dödligt våld som jag skrivit om tidigare finns ett avsnitt som handlar om utsatta områden. Det är ett ganska misslyckat, meningslöst och betydelselöst avsnitt.  Enligt rapporten är dödligt våld i dessa områden 3,5 gånger så vanligt jämfört med andra områden. Problemet är att detta är en slags självuppfyllande profetia.

Om ett område drabbas av många fall av dödligt våld kommer området upp på listan över utsatta områden och därmed så ökar andelen brott som sker i utsatta områden både som andel av det totala antalet brott (17% av all fall av dödligt våld sker i de områden som listats som utsatta) och när det gäller risk att utsättas för brott. Mordfrekvensen (dödligt våld per 100 000 invånare) i utsatta områden är 3,1 jämfört med 0,9% i övriga landet. Fram till i dag har andelen händelser av dödligt våld som sker i utsatta områden fördubblats, från i genomsnitt 9 procent i början av perioden (2005–2008) till 17 procent i slutet av perioden (2014–2017).

Det är dock ett i princip ett missvisande sätt att tolka fakta. Om det dödliga våldet minskar kommer ett område vad det lider tas bort från listan och om ett område får ökat dödligt våld kommer det att hamna på listan. Att antalet utsatta områden ökat i antal över tid och vilka områden det handlar om också förändrats över tid gör att statistiken till stor del är helt missvisande när det gäller att jämföra utvecklingen i utsatta områden med utvecklingen i andra områden.

Jämför vi alla arbetarklassområden med innerstadskärnor visar det sig sannolikt att risken att utsättas för dödligt våld är mycket högre i innerstäderna än i fattiga områden. Majoriteten av allt våld äger rum i innerstäderna. Men nån sådan statistik presenterar inte Brå. Det gör deras utsagor om utsatta områden mindre trovärdiga. Kanske är det stor problemet egentligen innerstadsområdena.

Tar vi Göteborg år 2017 var antalet skjutningar lika många i Majorna-Linné (2) som i Västra Hisingen (1) eller Angered (3). Var någon dog är mer av en tillfällighet än något som det kan dras stora politiska växlar på. 2018 var antalet fall av dödligt våld med skjutvapen högre i Guldheden i centrala Göteborg än i Biskopsgården som ligger i Västra Hisingen.

Advertisements