Gängledare och stjärnmäklare dömda till fängelse för utpressning

Två män har för att tillsammans och i samförstånd ha gjort sig skyldiga till grov utpressning mot familjen Al-Barawany i Stockholm. Genom utpressningen har männen tvingat familjen att betala sammanlagt 1 263 000 kronor till männen eller till personer i deras krets. Männen har dömts till fängelse i tre år respektive i två år och sex månader. De ska också betala skadestånd med 765 000 kronor till ett av brottsoffren.

De dömda männen är Eddie Jobe som fick tre års fängelse och Danial Gandomani. Eddie Jobe har enligt tingsrätten en ledande ställning i ett kriminellt nätverk med bas i Biskopsgården i Göteborg. Slutsatsen bygger på vittnesuppgifter av polismän med ingående kunskap om kriminella nätverk i Biskopsgården. Danial Gandomani är mäklare i Stockholm. Männen känner varandra sedan barndomen, de umgås regelbundet och har gjort utlandsresor tillsammans. Noterbart är att en annan man, Torgny Jönsson, som haft affärer ihop med Eddie Jobe och som tidigare dömts för olika brott, enligt uppgift har varit styvpappa till Danial Gandomani.

Familjen som utsatts för utpressningen består av två makar och deras två vuxna söner. Utpressningen har avsett en påstådd skuld som inte varit lagligt grundad enligt tingsrättens bedömning. Utpressningen genomfördes under hösten 2016 och januari 2017. Tvånget mot familjen har bestått i våld mot en av sönerna, hot till livet mot samtliga familjemedlemmar och anspelning på våldskapital. Brottsoffren har inte vågat annat än att lyda. Enbart en av sönerna har berättat om utpressningen i huvudförhandlingen. Det är också bara han som har begärt skadestånd. Makarna har lämnat Sverige. Sonen som har berättat om utpressningen ingår i polisens personskyddsprogram på grund av stark hotbild. Han lever för närvarande på okänd ort.

Sonen som har yttrat sig i rättegången har pekat ut de dömda männen som ansvariga för utpressningen. Utpekandet har skett i en lång, detaljerad och sammanhängande berättelse. Tingsrätten har bedömt att uppgifterna från sonen är tillförlitliga. Hans uppgifter bekräftas på en rad punkter av skriftlig bevisning. Att övriga familjemedlemmar inte medverkat vid rättegången har tingsrätten tillskrivit rädsla för repressalier, efter att tingsrätten har lyssnat på polisutredare som vittnat om sina kontakter med familjemedlemmarna vid polisförhör.

De båda dömda männen har helt förnekat delaktighet i brott.

Utpressningen har koppling till konflikterna kring bolaget Prime Living samt flera mord och mordförsök. I utredningen förekommer också flera av de män som förekommer i utredningarna om morded i Guldheden och på Lidingö samt i samband med andra mord, våldsdåd och brott med koppling till Jobe-falangen däribland Dentin Jobe, Gabriella Ferrero, Abdulla Osman, Fatih Gul, Dodou Jallow och Rasmus Dahl. Dessa personer har inte åtalats för något som har med utpressningen att göra men flera av dem har varit mottagare av pengarna som utbetalats av familjen Al-Barawany.

Företaget Jurist-Snabben AB nämns också i förundersökningen. Detta då de betalat ut pengar till smma eprsoner som också fått pengar från familjen AL-Barawany. Bolaget har tidigare burit namnet Reclaim Justice och är kopplad till Torgny Jönsson och den utredning mot honom som aldrig ledde till åtal. Däremot ledde den till åtal för Eddie Jobe, men han frikändes.

Läs mer:

Advertisements