Frikännande dom för mord i Enskededalen

Södertörns tingsrätt meddelade igår en frikännande dom en man som åtalats för bl.a. mord alternativt medhjälp till mord för en händelse den 16 december 2018. En person vid namn Faiz Khan sköts då ihjäl. Denne anses ha haft en ledande roll i ett kriminellt nätverk i Enskededalen (Dalen/Sandsborg) och ska ha haft kontakter med det så kallade Hagsätranätverket liksom med kriminella nätverk i norra och nordvästra Stockholm. Han hade innan ett halvår mordet dömts för våldsbrott och hade suttit frihetsberövad för grövre brottslighet även innan dess. Polisen anser att han var en ledarfigur med aggressivt beteende.

Tingsrätten har i domen prövat påståenden om att den åtalade mannen John Kwingwa Lidman begått flera brott, varav mord alternativt medhjälp till mord utgjorde den allvarligaste anklagelsen. Lidman var en mycket nära vän till Faiz Khan och anses ha ingått i samma kriminella nätverk.

Faiz Khan blev skjuten med flera skott, bl.a. i huvudet och bröstet, i en lägenhet i Enskededalen och avled på platsen. Lägenheten tillhörde alt. tillhör en familj med en son som också var mycket nära vän till Faiz Khan. Den åtalade greps i närheten av mordplatsen och han bor i Enskededalen. Det gjorde även Faiz Khan tidigare, men hans föräldrar flyttade till Farsta med honom för att han skulle umgås mindre med personer som föräldrarna inte gillade.

Tingsrätten menar i domen att den åtalade inte kunnat knytas till mordet på något sätt. Lidman anser att han lever under hot och att Khan också gjorde det. Under rättegång och förundersökning har han inte medverkat till att möjliggöra en utredning av de personer som han anser sig hotad av. Den frikände mannen har tidigare inte dömts för andra brott än narkotikabrott.

”Det finns inte någon direkt eller teknisk bevisning, t.ex. vittnesuppgifter, fingeravtryck, blodspår, tändstickspartiklar eller liknande spår, som knyter den tilltalade till gärningen. Det finns visserligen omständigheter som är besvärande för den tilltalade. Tingsrätten har gjort en samlad bedömning av de omständigheter och den bevisning som har presenterats. Tingsrätten har då kommit fram till att det som har presenterats inte är tillräckligt för att döma den tilltalade för brottet.”, säger rättens ordförande rådmannen Claudia Vadaszi, i ett pressmeddelande.

”Enligt tingsrätten saknas det vidare helt bevisning för att den tilltalade har främjat mordet genom att bistå en okänd person med den information som åklagaren påstått. Åtalet beträffande mord alternativt medhjälp till mord har därför ogillats och den tilltalade har frikänts från dessa misstankar.”, berättar vidare rådmannen Claudia Vadaszi.

Lidman dömdes dock för narkotikabrott och två fall av brott mot vapenlagen. Påföljden har bestämdes till skyddstillsyn. Den frikännande domen är inte förvånande. Förundersökningen innehåller ingen teknisk bevisning och inga vittnesmål som kan knyta Lidman till brottet. Hela åtalet byggde på indicier och det är sällan rena indiciemål leder till fällande dom. Frånvaron av hämndaktioner och att den andre personen i lägenheten inte sköts kan dock tyda på en intern uppgörelse i det lokala kriminelal nätverket i Enskededalen.

Advertisements