Privatiseringen av apoteken har skapat läkemedelsbrist

Allt fler läkemedel blir restnoterade på apoteken i Sverige. Sen apoteken privatiserades har den viktigaste drivkraften för verksamheten blivit vinstmaximering. Vinstmaximering kräver så små lager som möjligt. Med små lager krävs tätare beställningar och risken för att brist på en viss medicin ska uppstå ökar. Tillverkarna får liknande problem. De vill inte heller ha några lager och har därför ingen framförhållning om det kommer för många beställningar samtidigt.

Et annat problem är att konkurrensen från nätapotek gör lönsamheten hos butiksapotek sämre. Bulkvarorna såsom receptfria mediciner av olika slag beställs på nätet varvid en stor del av försäljningen i butiksapoteken försvinner. För att ändå behålla samma vinstmarginal minskar de då lagren på dyra och ovanliga mediciner.

Utan lager och redundans i systemen uppstår brist på läkemedel därför med jämna mellanrum. I många fall är det inte så allvarligt, det finns ersättningsprodukter eller så är det ingen livsviktig medicin, i andra fall kan det vara livshotande.

2015 gjordes totalt 148 restnoteringar på läkemedel generellt i Sverige. 2018 hade den siffran ökat till totalt 608 restnoteringar.

Advertisements