Joakim Bromans fantasier om kärnkraft, energi och omställning

Joakim Broman är en fristående liberal ledarskribent som ofta skriver ledare i Göteborg-Posten såväl som i Bohusläningen och andra tidningar. Han verkar helt ha missuppfattat konsekvenserna av att använda naturgas i kraftverk istället för kol och naturgas i båtar istället för olja. Dessutom tycks han inte förstå hur det svenska elsystemet fungerar och verkar tro att koldioxid är giftigt.

Idag eldas kanske det mest av naturgasen upp redan på oljefälten Detta då det tidigare inte funnits en tillräckligt stor marknad för den bl.a. genom svårigheter att transportera den. Numera är det inga större problem genom LNG.tekniken och antalet LNG-tanker har ökat kraftigt. När naturgas används om bränsle i kraftverk leder det därför till minska utsläpp av växthusgaser. Det eldas nämligen inte mer naturgas som Broman tror utan lika mycket. Däremot eldas det mindre kol. Förutom att utsläppen av växthusgaser minskar så blir det också renare luft och hav genom att utsläppen av giftiga partiklar och ämnen försvinner. Utsläppen av försurande svaveldioxid upphör liksom utsläpp av kväveoxider, utsläppen av tungmetaller och andra giftiga cancerogena ämnen och partiklar upphör också nästan helt.

Att använda naturgas är därför en bra åtgärd.

Bromans felaktigheter och missuppfattningar (eller ljuger han och hittar på med flit?) fortsätter. Han menar att vi i Sverige inte kan lagra elen från vindkraften och solceller som han påstår då det skulle krävas för mycket batterier. Vilket naturligtvis är totalt felaktigt. Sverige behöver inte lagra el i batterier utan Sverige lagrar el i form av vatten (det behövs inga pumpkraftverk till det i Sverige även om det finns tre stycken). När det blåser och när det är mycket sol används inte vattenkraften i samma utsträckning. Dessutom produceras inte el från sol och vind samtidigt. Solceller producerar mest på sommaren och vindkraften mest på vintern.

Naturligtvis finns det inte heller några internationella erfarenheter va att bara en kombination av förnybar energi och kärnkraft  kan ersätta fossila bränslen. Det har Broman bara hittat på. I de flesta lände är det inga problem att baser elproduktion på sol, vind och vatten. Solenergi finns stor tillgång på i Sverige och i andra länder finns det en mycket större tillgång.

Kärnkraft behövs med andra ord överhuvudtaget inte. Sol, vind och vatten räcker gott för att producera den el som behövs.

Dessutom är det inte inom energisektorn som de största problemen med utsläpp av växthusgaser finns utan de störst problemen finns inom transportsektorn, framförallt privatbilar. Det är där som utsläppen behöver minska mest.

Nollutsläpp av koldioxid är i sig inget att sträva efter. Koldioxid behövs för att liva ska vara möjligt. Så länge utsläppen av koldioxid inte är högre än naturens upptag av koldioxid är det inget problem. Att elda med biobränslen är därmed inga problem och system som byggs för att använda naturgas (fossilgas) kan också användas för biogas (det är samma sak, metan, men framställs på olika sätt). Så en investering i naturgas är inte bortkastad även om vi slutar använda naturgas innan 2050.

Sen får vi förstås inte glömma att det är olönsamt med kärnkraftverk och ingen kommersiell aktör vill längre bygga dem om de inte får statliga subventioner.

Advertisements