Brottslighet och otrygghet hänger inte ihop

Att människor upplever oro för att bli utsatt för brott har ingen koppling till den verkliga risken att utsättas brott. Män är mer utsatta för brott än kvinnor men kvinnor är oroligare. Föreställningen om brott stämmer inte med verkligheten.

Äldre är mycket oroliga för brott, men de löper minst risk att bli utsatta för brott. Störst risk löper unga människor. De är inte oroliga. Verkligheten stämmer inte med föreställningen om brottsligheten.

I Göteborg är utsattheten för brott störst i de centrala delarna av staden. De som bor där är de som är mest utsatta för brott i hela Göteborg. Samtidigt är det i centrum som folk minst oroliga för att bli utsatta för brott. Mest oroliga för brott är människor i olika arbetarklassförorter, så kallade miljonprogramsförorter. Där är brottsligheten lägre än i innerstaden. Människors uppfattning om var brottsligheten finns och vilka om riskerar bli utsatta är helt snedvriden. Detta visas tydligt av regionala NTU.

Det finns anledning att tro att medias rapportering om brott i stor utsträckning styr uppfattningen om brottsligheten. Media rapporterar oftare och mer om ovanliga brott, brott mot åldringar, våldsamma sexbrott mot kvinnor och gängrelaterade våldsbrott. Detta bidrar sannolikt till att människors verklighetsuppfattning blir felaktig och snedvriden.

Det finns alltså inget samband mellan brottslighet och oro. Däremot finns det ett samband mellan oro för att bli utsatt för brott och lågt förtroende för rättsväsendet (polis, åklagare, domstolar). Där folk är har lågt förtroende för rättsväsendet är de mer oroliga för att bli utsatta för brott. Det är också troligt att folk i de områden där förtroendet är låg har sämre kunskap om rättsväsendet för förtroendet är mycket lägre för åklagare och domare som de flesta aldrig kommer i kontakt med än för poliser. Förtroendet påverkas av att folk inte vet vad åklagare är eller vad domstolar gör och hur de fungerar.

Det är även i andra sammanhang tydligt att folk är mer oroliga för det som de inte är bekanta med. Folk är mer oroliga för brottsutvecklingen i samhället än för att själva utsättas för brott. Det konkreta är mindre skrämmande än det som de tror finns i andra delar av samhället. De flesta människor tror också att brottsligheten ökar. Brottsligheten har minskat under lång tid. Människors uppfattning om verkligheten när det gäller brottslighet är felaktig.

För att rätta till människors snedvridna uppfattning om verkligheten så krävs information och förhoppningsvis att media tar mer hänsyn till verkligheten när de rapporterar om brott.

Läs mer:

 

 

 

 

Advertisements
Gilla Anders_S på Patreon!