Jens Sandström ljuger och hittar på om brottslighet i GP

Jens Sandström är en man som skriver ledare för många tidningar. I GP har han skrivit en ledare om brottslighet som är full med lögner. Han påstår att hårdare straff skulle ger färre brottsoffer och brott. Det är en lögn. Hårdare straff har ingen som helt effekt på brottsligheten, definitivt inte våldsbrottsligheten som i huvudsak sker i affekt (USA har mycket hårdare straff och mycket högre brottslighet, Storbritannien har hårdare straff och inte lägre brottslighet)

Dödligt våld är huvudsakligen brott begångna när en person varit känslomässigt upprörd eller känslomässigt störd, ofta är gärningsmannen även påverkad av alkohol och/eller andra droger. Tillsammans med gängrelaterat dödligt är mord begångna i hastigt mod, i affekt, helt dominerande när det gäller dödligt våld. Hårdare straff har ingen som helst effekt på mängden dödligt våld.  et finns hur många vetenskapliga undersökningar som helst som visar detta. Mördare återfaller dessutom i stort sett aldrig i brott. Detta då de flesta mord begås i hastigt mod av personer som är påverkade av alkohol eller andra droger. Exakt samma sak gäller annat grovt våld. Jens Sandström har totalt fel på varje punkt när det gäller dödligt våld och grovt våld. Det handlar inte om återfallsförbrytare och det hjälper inte med hårdare straff.

Våldet har inte flyttat ut i offentligheten som Jens Sandström påstår utan det är ytterligare en lögn från hans penna. Däremot har det dödliga våldet i gängmiljöer ökat. En liknande utveckling finns i hela västvärlden, men Sverige ligger tidsmässigt lite efter. Detta sker både i offentliga och privata miljöer. Att hävda att våldet ökat i offentliga miljöer är helt enkelt inte korrekt. Sandström är ute och cyklar.

Sandström påstår också att Sverige ligger en bit över västeuropeiskt snitt när det gäller våld. Det är återigen en lögn. Sverige ligger på samma nivå som landet gjort sen 1700-talet, med en mordfrekvens på omkring 1. Andra länder har de senaste årtiondena också kommit ner på denna nivå. Det dödliga våldet har minskat i hela västvärlden sen 1990-talet, så även i Sverige. Men genom att Sverige har Västeuropas yngsta befolkning tillsammans med Belgien, Frankrike, Irland och Norge så har det dödliga våldet i Sverige och Irland inte minskat på samma sätt som i länder där befolkningen åldrats kraftigt. Dessutom låg länderna redan på en låg nivå när minskningen i de andra länderna började.

Dödligt våld år 2017 (antalet fall av dödligt våld per 100 000 invånare, mordfrekvens)

 1. Belgien 1,7
 2. Frankrike 1,3
 3. Storbritannien 1,2
 4. Danmark 1,2
 5. Finland 1,2
 6. Sverige 1,1
 7. Tyskland 1,0
 8. Irland 0,9
 9. Island 0,9
 10. Nederländerna 0,8
 11. Grekland 0,7
 12. Italien 0,7
 13. Portugal 0,7
 14. Österrike 0,7
 15. Norge 0,5
 16. Schweiz 0,5

Källa till uppgifterna är UNODC Special Data Collection. Uppgifterna finns också redovisade i Wikipedia på ett sätt som gör dem enklare och snabbare att hitta.

Det är uppenbart att Jens Sandström hittar på när det gäller att Sverige ligger en bit över västeuropeiskt snitt. Sverige ligger ungefär på medel är ett mer korrekt påstående. Jens Sandström kan antingen inte läsa statistik eller så ljuger han bara rakt av.

Mordfrekvensen har de senaste 10 åren varierat mellan 0,8 och 1,2 i Sverige och de senaste 270 åren varierat mellan 0,2 och 1,8. Samma variationer de senaste 10 åren finns i många alla länder på listan. Belgien och Frankrike ligger mera stabilt omkring 2 medan mordfrekvensen i Finland, Island, Italien, Portugal, Schweiz och Tyskland minskat från en högre nivå på 2-4 till ungefär 1.

Det är uppenbart att Jens Sandström skrivit en ledare om ett ämne han inte behärskar. Han ljuger antingen medvetet eller så kan han faktiskt inte läsa statistik och rapporter. Att göra på det viset är oseriöst och Sandström framstår som lika oseriös på detta område som andra ledarskribenter i GP såsom Aleksandra Boscanin och Håkan Boström vilka ofta ljuger och fantiserar om brottslighet och brott. Med så många skribenter som agerar på samma sätt är det ett problem med hela GP:s ledarsida som därmed har en mycket låg trovärdighet. Adam Cwejman som är chef borde ta itu med sina medarbetares slappa förhållande till fakta och sanning.

Läs mer:

 

Advertisements