Kameraövervakning i Seved och Sofielund i Malmö utan effekt på brottsligheten

I Sevedsområdet, också kallat södra Sofielund, i Malmö har det under lång tid funnits öppen narkotikahandel. I ett försök att komma till rätta med denna har resultatet enbart blivit att knarkhandeln flyttat till andra områden i närheten eller förändrat karaktär.

Samtidigt har dock antalet anmälda narkotikabrott i området ökat med 20%. Det är dock sannolikt ett resultat av att polisen haft ökad närvaro och ökat fokus på narkotikabrottsligheten och har sannolikt inget med kameraövervakningen att göra. Det är välkänt att antalet anmälda narkotikabrott inte avspeglar narkotikabrottsligheten i sig eller dess utbredning utan bara polisens arbete med narkotikabrott och var detta arbete sker. Kamerorna kan dock ha medverkat till att öka antalet anmälningar eller personkontroller. Men utan fler poliser på plats hade kamerorna troligen inte spelat nån som helst roll. Anmälda narkotikabrott har i allmänhet en uppklarningsprocent på nära 100%. Kamerorna har inte kunnat påverka den siffran.

Det finns inga skillnader mellan det kameraövervakade området och ett annat liknande område som rapporten jämför med. Minskningen vad det gäller ordningsstörningar är ungefär densamma, nivån på våldsbrott har i stort sett samma utveckling, egendomsbrotten har utvecklats lika i de två områdena och den upplevda tryggheten har utvecklats på samma sätt oavsett kameror eller inte. Den upplevda tryggheten i det kameraövervakade området har ökat men det har den gjort även i jämförelseområdet. Det kan dessutom ha helt andra orsaker, bättre städning, ökad polisnärvaro, sociala insatser med mera.

Vad som tydligt hänt är dock att drogförsäljningen inte är lika tydlig och öppen som tidigare. Den har också flyttat till andra områden i närheten. Ihop med detta har en del våldsbrott också flyttat sig geografiskt till närområdet. Det kan dock lika gärna vara resultatet av ökad polisnärvaro vilket brukar ha just den effekten som ett resultat av kameraövervakning. Dessutom har flera ledande kriminella från området gripits och försvunnit av andra skäl (de har slutat med brottslighet, blivit skjutna, gripna för brott i Spanien eller våldsbrott på andra håll i Malmö och på rymmen i andra länder).

Rapportens slutsatser är att kameraövervakning kan omfördela brottsligheten men inte minska den. Det gör dock handeln mindre synlig vilket kan medföra att människor upplever ökad trygghet. Men kanske varar det inte för evigt. Otryggheten i det kameraövervakade området har ökat igen efter en period när den minskade.

I stort sett skulle jag nog säga att rapporten bekräftar det som tidigare varit känt om kameraövervakning. Det påverkar egentligen inte brottsligheten alls. Det är känt att det i vissa sammanhang finns effekter på egendomsbrott (stölder, inbrott) men i fallet Seved och Sofielund har inga sådan effekter kunnat konstateras. När det gäller narkotikabrott och våldsbrott tycks de ha omfördelats som ett resultat av trygghetsskapande åtgärder och ökad polisnärvaro. Kamerorna kan också ha påverkat brottsligheten i den riktningen. Men brottsligheten i stort har inte minskat. Däremot kan kameraövervakningen ha bidragit till att den upplevda tryggheten ökat.

Läs mer:

Advertisements