Den högerextrema terrorismen

Terrorism i Norden är högerextrem terrorism. Nazistiska och fascistiska terrorister är det vanligaste medan islamisk terrorism, också den högerextrem, är mycket sällsynt, men den är förstås också högerextrem. Vänsterextrem terrorism har aldrig varit ett egentligt problem i Norden och existerar idag inte alls. Vänstern i Norden har aldrig varit ett problem när det gäller våldsutövande. Högerextremisterna har varit ett mycket större problem och är ett mycket större problem. Men säkerhetspolisen har historiskt främst brytt sig om vänstern och på senare tid nästan uteslutande islamister.

I nutid utför högerextremister terrordåd i stort sett varje år i Sverige. Vi har bomberna i GöteborgAnton Lundin Pettersson i Trollhättan och Peter Mangs i Malmö samt attentat mot flyktingförläggningar. Dessutom har vi Anders Behring Breivik och Philip Manshaus i Norge. Den senare säger sig ha inspirerats av de högerextrema terroristdåden i Christchurch på Nya Zeeland och El Paso, USA. Den högerextrema terrorismen är omfattande och sammanhängande.

De värsta terroristdåden i Sverige från och med andra världskriget, dåd, antal döda, datum, typ (döda terrorister inte medräknade)

Attentatet mot Norrskensflamman, 5, 1940-03-03, högerextremistiskt
Attentatet på Drottninggatan, 5, 2017-04-07, islamistiskt
Skolattentatet i Trollhättan, 3, 2015-10-22, högerextremistiskt
Västtyska ambassaden, 2, 1975-04-24, vänsterextremistiskt
Kurdmorden, 2, 1984-85, vänsterextremistiskt
Irakmorden, 2, 1985, högerextremistiskt
Peter Mangs, 2, 2003-2010, högerextremistiskt
Jugoslaviska ambassaden, 1, 1971-04-07, högerextremistiskt
Bombningen av Denckers villa, 1, 1982-07-15, personligt
Bombningen av skatteskrapan, 1, 1983-02-22, personligt
John Ausonius (Lasermannen), 1, 1991-1992, högerextremistiskt

Totalt 6 högerextremistiska terroristdåd under 1900-talet varav ett utfört av utländska terrorister från Kroatien och Irakmorden som troligen begicks av irakiska agenter. Dessutom mördas i snitt en person av högerextremister varje år. Då räknar jag bara politiskt motiverade mord. Det är främst homosexuella och invandrare som mördats, men även en del människor med vänsteråsikter. Dessutom har vi en flygplanskapning år 1972, utförd av kroatiska fascister. Ingen dog dock den gången.

Två poliser mördades också i Malexander 1999 av tre nazistiska bankrånare. Nazister, huvudsakligen organiserade i Vitt Ariskt Motstånd (VAM), genomförde en lång rad bankrån och vapenstölder på 1990-talet. Under 1980-talet och 2010-talet har högerextremister stått bakom 100-tas mordbränder riktade mot flyktingförläggningar och invandrare. Dessutom ett antal liknande dåd riktade mot politiska motståndare.

Det har varit två vänsterextremistiska, ett utfört av västtyska terrorister och kurdmorden som troligen utfördes av PKK. Vi har också en planerad kidnappning av Anna-Greta Leijon e koppling till tyska vänsterextrema terrorister och svenska vänsteranhängare.

Endast ett islamistiskt terroristdåd, det på Drottninggatan, platsar på listan. Det har bara förekommit ett till. Då dog bara den ansvarige för det planerade terroristdådet.

De två terroristdåden med personligt motiv utfördes av Lars Tingström, också kallad bombmannen.

Dessutom finns det två politiskt motiverade mord på jugoslaver, ett i Ängelholm och ett i Göteborg samma år, 1985. Troligtvis finns det fler mord som liknar de två sistnämnda men som inte kunnat identifieras som sådana.

De värsta terroristdåden i Norge från och med andra världskriget

Breivik Utøya, 69, 2011-07-22, högerextremistiskt
Tinnsjøfärjan, 14, 1944-02-20, den norska motståndsrörelsen, nationalistiskt (också 4 döda tyskar)
Breivik Oslo, 8, 2011-07-22, högerextremistiskt
Lillehammer, 1, 1973, Mossad, nationalistiskt
Oslo Järnvägsstation, 1, 1982-07-02, personligt
Moskéattacken i Baerum, 1, 2019-08-10, högerextremistisk

Tinnsjöfärjan räknar jag som ett terroristdåd då det främst drabbade civila och knappast var nödvändigt. Däremot räknar jag inte sprängningen av bron över Jørstad elv där 100 tyska soldater och två civila dog eller andra liknande dåd under kriget. Det finns också mängder med nazistiska och högerextrema terroristdåd utan dödsfall i Norge i modern tid och politiska mord på homosexuella och invandrare med högerextrema politiska motiv.

De värsta terroristdåden i Danmark från och med andra världskriget, dåd, antal döda, datum, typ

Köpenhamskjutningarna, 2, 2015-02-14/15, islamistiskt
Köpenhamnsbomberna, 1, 1985-07-22, islamistiskt
Søllerødgadebomben, 1, 1992-03-16, högerextremistiskt

Precis som i Sverige och Norge har det också förekommit politiskt motiverade mord utförda av högerextremister.

Vänsterextremister (Blekingegadeligan) genomförde en lång rad bankrån i Danmark mellan 1972 och 1989. Vid ett rån 1988 dödade de en polis. De genomförde också vapenstölder i Sverige, en kidnappning i Tyskland och planerade en i Sverige.

De värsta terroristdåden i Finland från och med andra världskriget

Åboattacken, 2, 2017-08-18, islamistiskt

I Finland har det också förekommit politiska mord utförda av högerextremister på samma sätt som i Sverige, Norge och Danmark.

Med undantag av Breiviks terroristaktioner framstår Sverige som det klart våldsammaste landet i Norden vad det gäller terrorism. Mer än hälften av terroristdåden i Sverige i modern tid har utförts av högerextremister. Av 25 dödade i Sverige har högerextremister dödat 14.

Totalt har 123 personer dödats i terroristdåd. De flesta i Norge. Anders Behring Breivik dödade 77.

Läs också:

Advertisements