Maoisterna, imperialismen och mellanöstern

Vanligt bland de som en gång i tiden kunde betraktas som vänster, dvs de gamla maoisterna och stalinisterna är att de liksom fastnat i tiden. Deras världsbild är väldigt enkelspårig och väldigt stelbent. Tillämpad på vår egen region, Norden, för 100 år sen skulle den ha inneburit att de motsatte sig Norges självständighet då en sådan uppsplittring av dubbelkungadömet skulle inneburit ökad makt åt västimperialistiska länder som Storbritannien, Frankrike eller Tyskland på den tiden, genom att små länder blir svagare gentemot de stora.

För det är så de resonerar om andra delar av världen. I Mellanöstern ser vi vad som är en förändring av gränserna i verkligheten. Ett självständigt Kurdistan formerar sig. Det är vad som sker och det är ur min synpunkt varken positivt eller negativt.

Jag stöder självklart upproren mot diktaturerna i Mellanöstern, men jag ger inte fem öre för islamisterna som jag anser är en reaktionär rörelse som försämrar världen och motverkar en demokratisk utveckling. En Mellanösterns religiösa motsvarighet till en europeiska fascismen. Följaktligen är jag motståndare till såväl diktatur, islamister som USA-imperialism. Ett koncept som de tidigare maoisterna inte tycks kunna omfatta eller ens förstå. Deras propellermössor och foliehattar gör det antagligen omöjligt.

För de gamla maoisterna är dock analysen enkel. Det är USA som ligger bakom att länderna splittras upp, de har beväpnat islamisterna för att ta över Irak och Syrein,de ligger bakom den arabiska våren, bakom upproret och demonstrationerna mot Assad osv. I deras världsbild har människor i Mellanöstern ingen egen vilja och diktaturer är bra så länge de är emot USA och USA-imperialismen.  Den som inte är mot USA stöder USA och reaktionen. Inge mellanlägen finns, världen handlar bar om för och emot USA.

Denna syn på världen är inte bara verklighetsfrämmande, stelbent och en kvarleva från en svunnen tid utan också rasistiskt. Att betrakta alla upproriska människor i Mellanöstern som osjälvständiga och lydiga hantlangare åt USA eller okunniga och lättledda är faktiskt befängt, kolonialistiskt och rasistiskt.

För mig är alla människor lika värda, alla människor tänkande och alla människor kan handla oberoende av vad stormakter vill och gör. Det är befängt att tro att USA vill ha islamistiska stater, vare sig det handlar om sunniislamister eller shiaislamister. Att bidrag från USA från början byggde upp många de dessa rörelser i Mellanöstern (ex.vis Al Qaida och Hamas) för att slå mot vänstern i regionen innebär inte att de idag med nödvändighet går i USA:s ledband.

Det finns naturligtvis andra krafter som arbetar också. Nationalism och religion är starka krafter och i vissa lägen är det lätt att vinna folk för sådant. Därför kan islamister får ökat stöd i Mellanöstern, inget annat tycks ju kunna rå på USA, diktaturer och annat som många ogillar. Motståndet mot USA är ju centralt bland islamister, vilket ju då gör det märkligt att svenska ex-maoister tror att de går USA-imperialismens ärenden. Ännu konstigare blir det när dessa före detta vänstermänniskor anklagar vänsterfolk och vänsterorganisationer här hemma och i Mellanöstern för att gå USA:s ärenden ihop med de islamistiska organisationer som är vänsterns värsta motståndare. Det finns fler dimensioner och fler krafter än bara USA och motstånd mot USA.

Världen är mer komplicerad än den tvådimensionella världsbild tidigare maoister tycks ha och jag är glad att de flesta av dem är gamla övervintrande stötar från vänsterns gyllene epok på 1970-talet. Deras konstiga, världsfrånvända, stelbenta och enkelspåriga uppfattningar kommer i stort sett att dö ut med dem. Det kommer att bli skönt, vänstern försvagas av dessa människor, kampen för demokrati och socialism förstörs av dessa människor och deras världsfrånvända teorier och resonemang medverkar till att ge borgerlig media ammunition för att kritisera vänstern.

Advertisements