Marknadsstyrning kan inte avskaffa bostadsbristen

Fastighetsbolag och byggbolag i ett kapitalistiskt samhälle vill tjäna så mycket pengar som möjligt och ha stor vinst per insatt krona eller per arbetad timmer som möjligt. Det innebär att det är lönsammare att bygga bostadsrätter än hyresrätter då byggbolag och fastighetsbolag snabbare får tillbaks sin investering. Det innebär också att det är lönsamt att behålla bostadsbristen för den innebär högre priser på bostäder vilket ökar vinsten för fastighets- och byggbolagen.

Fastighets- och byggbolag har alltså ingen som helt anledning att bygga bort bostadsbristen eller att minska priserna. Minskad bostadsbrist skulle innebär minskad vinst. Inte heller har byggbolag anledning att minska byggkostnaderna då det också minskar vinsterna.Istället anpassas prisnivåerna efter möjligheterna, dvs ett bolag tar ut så mycket de kan i ett visst land helt oberoende av löner och tillverkningskostnader. Ett kök från IKEA kostar mycket mindre i Polen än i Sverige trots att tillverkningskostnaderna är exakt desamma. Det är så billigt att det kan löna sig för en svensk att köpa ett kök i Polen och ta hem det med en långtradare till Sverige istället för att köpa köket på IKEA i Sverige. Den högre kostnaden för personal på varuhusen i Sverige har marginell betydelse. Priset sätts utifrån vad IKEA tor att de kan få ut, inte utifrån vad IKEA själva betalat för köket i olika led. På samma sätt är det för många andra produkter och varor, till och med för produkter tillverkade i Sverige.

På bostadsmarknaden upprätthåller bygg- och fastighetsbolag sina vinster genom att se till att det finns bostadsbrist och genom att ta ut så mycket de kan för sina tjänster och varor oberoende av de haft eller har för kostnader. Därför kan marknadsstyrning aldrig leda till billigare byggande eller avskaffad bostadsbrist. Inte heller kan marknadskrafterna förväntas bygga bostäder till folk som har dåligt med pengar. Det är inte tillräckligt lönsamt.

I själva verket är det marknadskrafterna som skapar och upprätthåller höga priser och bostadsbrist. Marknadsstyrningen och marknadskrafterna är med andra ord en del av problemen.

Advertisements