Hur miljörörelser hjälpte till med att utrota kaliforniatumlaren

Idag finns det enligt uppgift 10 stycken kaliforniatumlare (vaquita) kvar i Kaliforniabukten. För två år sen fanns det 30 stycken. Miljörörelser arbete i området har bidragit till den katastrofala situationen. Grundproblemet är en fisk som heter totoaba.

Det går att tjäna mycket stora pengar på totoaba och det är därför ett ekonomiskt attraktivt fiske. Totoaba fiskas med garn och garnen fångar tumlare som bifångst. För att försöka råda bot på situationen har miljörörelser tvingat igenom fiskeförbud på stora områden och handelsförbud för totoaba vilket ledde till att lokalbefolkningen inte längre kunde försörja sig. Några åtgärder för at kompensera lokalbefolkningen för det ekonomiska bortfallet som det uteblivna fisket och handelsförbudet innebar gjordes inte. Följden blev att lokalbefolkningen började tjuvfiska. För att göra det möjligt skaffade de sig också skydd mot myndigheter och miljöorganisationer. De som kunde erbjuda sådant beskydd var de mexikanska gangsterkartellerna. Det kunde också erbjuda försäljningsvägar för produkterna från totoaban.

Miljörörelser och myndigheters agerande ledde så till att lokalbefolkningen hamnade i händerna på Mexikos mäktiga kriminella karteller. Därmed var också vaquitans öde beseglat. Att stoppa fisket innan både totoaba och vaquita är utrotade är helt enkelt inte längre möjligt. Så bidrog miljörörelserna själva till utrotningen av den lilla tumlare de ville skydda.

Läs mer:

Advertisements