Jag är så trött på förbudslagstiftning och onödiga lagar

Många verkar tro att lagstiftning kan lösa allt. Faktum är att lagstiftning numera mycket sällan löser nåt. I allmänhet innebär det en bestraffning av konsekvensen av nån annan lag eller nåt helt annat. Det finns alldeles för många lagar i Sverige. Det stiftas alldeles för många nya lagar. Ett fritt samhälle och frihet måste sträva efter att ha så lite förbud och så få lagar som möjligt. Grunden ska vara om något skadar eller inte. Innan krav på en lag framförs eller en lag instiftas måste alle fråga sig. Är det som någon vill ha lagstiftning mot eller förbud för något som faktiskt skadar någon? Eller skadar någon annan än den som utför den sak som någon vill förbjuda?

Tiggeri skadar ingen. Inte ens den som tigger. I själva verket är tiggeri nästan bara bra för alla. Det ger pengar till tiggarna och ger en möjlighet för var och en att hjälpa. Att hjälpa skapar välmående. Det finns ingen som helst vettig anledning till att förbjuda tiggeri.

Samling av tomburkar eller liknande skadar ingen. Att förbjuda folk att rota i soptunnor eller containrar är bara dumt och minskar dessutom återvinningen av saker, plaster och metaller. Det finns ingen som helst anledning till att det ska vara förbjudet.

Bruk av narkotika skadar framförallt den som brukar det. Det borde inte vara olagligt. För själva olagligheten skadar i många fall mer än själva bruket. Det leder till ökat antal dödsfall och att folk inte söker vård eller rentav utestängs från vård. Det är för mig självklart att eget bruk av narkotika inte borde vara förbjudet.

En cyklist som svänger åt höger utgör ingen som helst trafikfara för trafiken på den korsande gatan eller någon fara för sig själv. Därför borde det naturligtvis alltid vara tillåtet, även vid rött ljus. Det är ett helt meningslöst förbud när cyklister inte får svänga höger vid rött ljus.

Rökförbudet är förståeligt när det handlar om lokaler där många vistas. Men helt obegripligt när det handlar om trottoaren utanför. Ingen blir ofrivilligt skadad av att folk står på trottoaren och röker. Den som ställer sig där för att umgås med rökarna gör ett eget val om att utsätta sig för röken. Det finns ingen anledning att ha ett sådant förbud.

Jag kan bli störd av att elsparkcyklar far fram på trottoaren och att de lämnas lite hur som helst. Men det finns ingen som helst anledning att förbjuda dem vilket många gnälliga människor kräver. Men lite regler om hur och var de får framföras liksom hur fort är inte fel. Förbud är däremot helfel.

Att ha lagstiftning om vilka kläder en person bär i sammanhang när det inte handlar om livsmedelshygien och liknande är för mig en allvarlig inskränkning i den personliga friheten. Folk ska få ha på sig hur mycket de vill eller hur lite de vill. I princip skull folk kunna gå nakna, men det finns andra skäl till att det nog inte ska vara tillåtet överallt.

Biltullar (trängselavgifter, trängselskatter) tycker jag är helt okej. Det har funnits i New York sen 1950-talet och i många städer sen flera decennier tillbaks. Men märkliga dubbdäcksförbud avstängda gator, förvirrande zonsystem och liknande leder bara till mer trafik då trafiken måste ta omvägar och dessutom så måste alla bilar köra exakt samma väg vilket i sin tur ger mer bilköer. Göteborgs centrum är ett typexempel på denna problematik. Sådana regler är faktiskt helt orimliga.

Vidar är naturligtvis alla krav p hårdare straff meningslösa. Det leder inte till att några problem löses och brottsligheten minskar inte. Hårdare straff för unga leder istället till att de skolas in i brottslighet och att deras kriminella liv permanentas.

Innan folk kräver nya lagar, hårdare lagar eller hårdare straff behöver de allvarligt fundera på om det som de vill förbjuda är skadligt för någon eller är skadlig för någon annan än den som utför saken. Om inte ska det nog inte vara förbjudet. Dessutom borde folk fundera på om åtgärden eller lagen skulle lösa nåt problem, innebära mindre brottslighet eller nåt annat. Om inte så ska åtgärden eller lagstiftningen naturligtvis inte genomföras.

Advertisements