Ingen koppling mellan bilbränder i Frölunda och organiserad brottslighet

Kvällen den 13 augusti i fjol brann ett åttiotal bilar upp vid anlagda bilbränder i Frölunda och Tynnered. Bilar brann även på andra håll i Göteborg med det hade sannolikt ingen som helst koppling till bränderna i Frölunda och Tynnered.

Förundersökningen om bränderna har inte kunnat koppla dem till organiserad brottslighet, någon släkt och inte heller till nån organisation av nåt slag. Detta trots att tusentals förhör har hållits under utredningens gång. Länge har det spekulerats om en koppling till släkten Ali Khan men någon sådan har polisen inte kunnat påvisa. Polisen menar de inte kunnat visa en koppling till organiserad brottslighet på grund av att de åtalade inte sagt allt de vet.

Sex personer mellan 16 och 21 år gamla har nu åtalats för bränderna men enligt polisen ska de inte ha varit de som planerat det hela. alla de åtalade är från Frölunda och Tynnered. Två dem är även åtalade i ett annat mål, en misshandel som ägde rum på Frölunda Torg i mitten av maj.

En sak som är känd om vad som kan ligga bakom bränderna är meddelanden som lämnats till media om att det är en protest mot myndigheternas agerande gentemot släkten Ali Khan där flera barn då nyligen hade omhändertagits i en familj. Men meddelandet kan lika gärna var en efterkonstruktion där några försöker utnyttja bränderna i egennyttigt syfte.

Dessutom är det känt att media erbjudit pengar, 1 000-tals kronor, som ersättning lämnade tips om upplopp, stenkastning, bilbränder etc. Sådan erbjudanden är nog för att sådan händelser ska uppstå. En orsak till bränderna kan alltså vara medias oansvariga agerande.

Läs mer:

Advertisements