Invandrare har alltid varit överrepresenterade när det gäller brottslighet

Invandrare i Sverige har så länge saken undersökts varit överrepresenterade bland misstänkta och dömda brottslingar. Det har varit likadant sen 1960-talet som idag vilket tyder på att det inte har med kultur att göra.

Finnar är inte mer brottsliga än andra trots att de var enormt överrepresenterade bland brottslingar på 1960-talet och 1970-talet. Mycket mer överrepresenterade än vad invandrare idag är. Framförallt jugoslaver var överrepresenterade på 1970-talet och 1980-talet och den organiserade brottsligheten i Sverige kallades då och långt in på 2000-talet för juggemaffian. Men de är idag inte brottsligare än några andra. Andra grupper efterträdde dem därefter bland de som var överrepresenterade bland brottslingar. Latinamerikaner, kurder, irakier, syrianer/assyrier/araméer, västafrikaner, somalier. Där är vi idag. De olika grupperna har mycket lite gemensamt. Olika religioner, från olika delar av världen, olika kulturer, olika hudfärg med mera. De har kommit hit av olika skäl. För arbete, som flyktingar undan politisk förföljelse eller krig, som vapenvägrare, genom giftermål eller adoption osv.

De enda gemensamma faktorn bland grupperna är att de invandrat till Sverige. Grupper som invandrar består till stor del av unga män. Unga män begår fler brott än all andra befolkningsgrupper. Faktum är att majoriteten av alla brott begås av unga män. Den social kontrollen av de unga män är mindre i det land de invandrat till än när de levde hemma. De som flyr och arbetskraftsinvandrar är ofta äventyrslystna och spänningssökande. Den typen av människor begår fler brott än andra.

Förklaringarna till överrepresentation av invandrare bland misstänkta och dömda brottslingar har alltså inget med kultur eller religion att göra. De troliga orsakerna är istället högre andel unga män, bristande social kontroll, rasism (de syns och det som är främmande är alltid mer misstänkt, de är alltså lätta att misstänkta för brott och blir utsatta för fler kontroller än andra). Även unga män är mer utsatta för kontroller och oftare misstänkta för brott.

Läs mer:

Advertisements