Självklart måste tiggeri vara tillåtet

När min far som föddes i början av 1930-talet var liten tillbringade han långa tider på Lilla Amundön på grund av tuberkulos. Även hans yngre syster var där, men däremot inte de äldre. De bodde på Andra Långgatan i Göteborg och var mycket fattiga. Tuberkulosen var och är ett symptom på fattigdom. Tiggeri är ett annat symptom på fattigdom.

Rent allmänt var det svårt att få jobb på den tiden på grund av en omfattande lågkonjunktur. men för farfar var det ännu svårare. Som sjöman och kommunist drabbades han av socialdemokraternas uppgörelse med arbetsgivarna om att kommunister inte skulle få jobb (de uteslöts ur facket och bara de som var med i facket kunde få jobb). Det var i stort sett endast möjligt för honom att arbeta i företag utan kollektivavtal vilka därmed också hade dåliga löner och dåliga arbetsförhållanden. Hans svårigheter på arbetsmarknaden gjorde familjen ännu fattigare och farmor fick också arbeta, bland annat på American Bazaar bredvid huset där de bodde. Sammantaget innebar fattigdomen och försörjningsproblemen att de ibland fick tigga för att få tillräckligt med mat och pengar.

Att tigga gjorde det möjligt att skaffa mer pengar och mat på bordet. Tiggeri var ett sätt för dem att överleva och få det något bättre. Sannolikt tiggde de inte ofta, men pappa berättade innan han dog som sådana tillfällen.

På samma sätt fungerar tiggeri idag. Det är ett sätt för fattiga att faktiskt få det bättre här och nu. På 1930-talet var det stora klyftor mellan fattig och rik i Sverige samt otillräckliga socialförsäkringssystem och otillräcklig välfärd som ledde till tiggeri. Idag är det enorma ekonomiska och social klyftor inom EU samt otillräckligt välfärd i vissa delar av EU som gör det nödvändigt för vissa människor att tigga. Lika lite som det var fel av min far och hans syskon att tigga det fel att människor tigger idag.

Det som är fel är att samhället inte skapar välfärdssystem som gör att människor kan klara sig utan att tigga. Fler är kapitalismens, nyliberalismens, politikens och politikernas. Kapitalismens som inte ger möjlighet för alla att försörja sig själva genom arbete. Nyliberalismens fel då den  förnekar människor att kunna uppfylla sina grundläggande behov. Politikernas fel då då hemfaller åt reaktionära och inhumana förbudsidéer samt för att monterar ner eller inte beslutar om tillräckliga sociala välfärdssystem.

At förbjuda tiggeri är bara att dölja problemen med fattigdom. För tiggeri är bara ett symptom, ett symptom på fattigdom, och klassklyftor. Det är också inhumant och hjälper ingen människa.

Tiggeri är inte heller någon lösning på lång sikt. Däremot är det en lösning på kort sikt.

Bara minskade klassklyftor och ordentliga välfärdssystem kan lösa problemet med fattigdom.

Läs också: Vill du förbjuda tiggeri? Läs på om Irland först

Advertisements