Miljörörelsens verklighetsfrämmande motstånd mot naturgas

Naturgas eller fossilgas är i jämförelse med tjockolja eller bunkerolja som idag används som fartygsbränsle mycket miljövänligare. Att driva fartyg med flytande naturgas (LNG) innebär kraftigt sänkta utsläpp av miljöfarliga ämnen som svaveldioxid, kväveoxider och partiklar med tungmetaller och andra giftiga ämnen samt sänkta utsläpp av växthusgaser som koldioxid och kväveoxider. Det är genomförbart här och nu. De eventuellt ökande utsläppen av metan (naturgas såväl som biogas består huvudsakligen av metan) förändrar inte detta.

Idag finns inget annat alternativ för att driva stora fartyg än fossila bränslen. Att använda ett så rent, miljövänligt och klimatvänligt fossilt bränsle är därför viktigt för att snabbt får ner utsläppen av växthusgaser. Att ställa om till en annan typ av konsumtion som miljörörelserna menar är alternativet tar flera generationer och det avskaffar inte behovet av internationella transporter. Fördelningen av jordbruksmarker, malmer och andra råvaror för att producera det vi behöver är inte på något sätt jämnt fördelad över jordklotet och handel har alltid varit nödvändig för att människor i olika delar av världen ska kunna få det som de behöver. En omställning som tar flera generationer är på kort sikt helt meningslös när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser.

Miljörörelsernas krav på ett stopp för LNG-terminalens anslutning till gasnätet i Sverige och motstånd mot LNG (flytande naturgas) som fartygsbränsle är helt enkelt oseriös och verklighetsfrämmande politik.

Läs mer:

PS. Alla bilder på aktionen mot Energihamnen i Göteborg är från Skandiahamnen, dvs containerterminalen som inte har nåt med Energihamnen att göra. Att stänga ingångarna till Energihamnen på en söndag innebär dessutom ingenting. 450 personer är inte heller direkt nån folklig protest. Sett med mina ögon var det hela en rätt misslyckad aktion och även om den kan upplevas som lyckad av de som var med så var det en minoritetsaktion utan större folkligt stöd.

 

Advertisements