Teodorescu har inte begripit nånting om brottsligheten i New York

Brottsligheten i New York minskade från 1990-talet och framåt. Det har inget med nolltolerans att göra. Fast det tror Alice Teodorescu. Det handlar om att hon är okunnig på området men tror att hon begriper. Hennes inställning till brottslighet är nonchalant och leder till ständiga lögner. Det var inte ens Dinkins som införde nolltolerans som begrepp. Teodorescu vet uppenbarligen inte vad hon pratar om. Det var en polischef som hette Barton och han har senare tagit avstånd från nolltolerans som metod.

Minskningen i New York är en del av en utveckling som skedde i hela västvärlden. Brottsligheten har nämligen minskat sen 1990-talet i hela västvärlden, helt oberoende av förd politik, hårda straff, milda straff, nolltolerans, legalisering av cannabis och annat. Forskarna är inte överens om vad denna utveckling berott på men det finns säkert många delar. Några är färre unga och en åldrande befolkning, framväxten av internet vilket gjort att många ungdomar umgås och stannar inne istället för att vistas ute på gatorna, bättre mediciner för psykiskt sjuka, bättre stöld och inbrottsskydd och i vissa länder som exempelvis Sverige också minskat bruk av alkohol.

Brottsligheten började minska i New York långt innan den så kallade nolltoleransen infördes. Detta berodde framförallt på att det blev färre unga människor i staden. Mer specifikt blev det också färre oönskade unga på grund av effektivare preventivmedel och möjlighet till abort. Färre personer har därför vuxit upp i dysfunktionella familjer och färre har vuxit upp som oönskade barn med brist på omvårdnad och kärlek. Utvecklingen i New York har sedan förstärks av en snabb och kraftig gentrifiering. Gentrifiering ledde sedan till att fattiga människor tvingades bort från New York. Med minskat antal fattiga minskar brottsligheten. Det som finns att lära av New York om brottsligheten är att fattigdomen måste minska. Antalet fattiga, trångbodda och bostadslösa måste minska. Endast så kan brottsligheten minska.

Som en konsekvens av utflyttning av fattiga från New York så ökade brottsligheten i mindre städer som Jersey City. På andra håll i New Jersey blev det ingen minskning.

Det är inte nolltolerans som gjort atbrottsligheten minskat i New York. Det är helt andra saker.

Den forskning som finns om nolltolerans visar dessutom att det inte på något sätt minskar brottsligheten på sikt. Utan snarare gör läget sämre. Teodorescu har fel på varje punkt.

Även i Sverige har brottsligheten minskat sen 1990-talet. Då hade Sverige en mycket lägre brottslighet än USA och New York. Idag har Sverige fortfarande en mycket lägre brottslighet än USA och New York. Det finns sannolikt mer att lära av Sverige än av New York när det gäller hur brottsligheten hålls låg och hur den bekämpas.

Läs mer:

 

Advertisements