Det minskande våldet i samhället

Våldet i samhället liksom brottsligheten i sin helhet har minskat sen 1990-talet. Våldet faktiskt sen början av 1990-talet. Det spelar ingen roll vilken statistik vi använder för att titta på våldets utveckling. Antalet anmälningar, vården eller trygghetsundersökningar visar alla samma sak. Våldet och brottsligheten i Sverige minskar och har så gjort i 20-30 år. Det är fakta och det är sanningen. Den media och de politiker som hävdar att våldet ökar och att det är värre än nånsin har totalt fel.

Jag brukar använda anmälningsstatistik och trygghetsundersökningar som NTU (Nationella Trygghetsundersökningen) för att visa på hur brottsligheten minskar. Maria Robsahm är en annan person som debatterar dessa frågor och hon visar med hjälp av sjukvårdsstatistik att våldet i samhället minskar:

Denna graf visar tydligt att det dödliga våldet ökade under 1970- och 1980-talen för att sedan dess stadigt minska. Den ökning som har skett de senaste fyra åren förändrar inte denna allmänna bild av de senaste decenniernas minskning.

Låt oss nu undersöka hur det hade sett ut om det inte hade minskat sedan 1989. Om vi hade haft samma antal döda som 1989 års nivå hade 1 135 fler människor blivit mördade fram till idag. 29 procent fler än de 2835 som dog.

Enbart år 2018 skulle 152 människor ha dött om vi hade varit kvar på 1989 års nivå. Det är 44 människor fler än de 108 som dog.

Märk väl att jag inte pratar om någon ökning utan enbart samma nivå som 1989. För den som vill frammana bilden av ett land där våldet hela tiden ökar så är det klart att dessa fakta väcker irritation.

Om vi tittar på antalet som vårdats på sjukhus för våld så minskningen ännu tydligare. Dessutom har den accelererat under senare år. Minskningen har de senaste åren varit kraftigare och snabbare. Denna utveckling är motsatt gentemot den populära uppfattningen om våldet i samhället som ständigt ökande. Den är också sann i motsats till uppfattningen att våldet ökar.

Den falska verklighetsbeskrivningen omfattas inte bara av vanligt folk utan den sprids och omhuldas även av politiker och media. Genom oärliga och lögnaktiga journalister, medieägare och politiker bibringas allmänheten en helt falska bild av verkligheten. Det är därför inte underligt att människor tror att brottsligheten ökar.

Läs mer:

Advertisements