Grönt ljus för Lisebergs hotellprojekt

Efter drygt två års plan- och projekteringsarbete har Lisebergs styrelse godkänt kalkylen för hotelldelen av projektet med hotell, vattenpark och äventyrssbad söder om Liseberg på det som länge varit parkering. Det betyder att Liseberg nu kan börja bygga det hotell som fått namnet Liseberg Grand Curiosa Hotel.

Grand Curiosa Hotel kommer enligt Liseberg att bli Sveriges mest fantasifulla familjehotell med barnens upptäckarlust i centrum. Med rutschkana mellan våningarna och en fullt fungerande ponnykarusell från 1923 i restaurangen, är det tänkt att hotellet ska ge en känsla av Liseberg från incheckning och genom hela vistelsen.

Bygget av Grand Curiosa kommer att inledas i höst. Planen är att hotellet ska öppna i god tid till Lisebergs 100-årsjubileum 2023.

Det föreslagna hotellet är ganska snyggt i sig själv, men tyvärr oregelbundet i formen och indraget från gatan. Det gör att gaturummet kommer att bli splittrat och oroligt samt för stort och ödsligt. Hotellet borde haft en fasad direkt mot och längs med gatan. Baksidan hade Liseberg sen kunnat utforma hur de ville. Det blir bättre än idag med hus istället för en stor parkering men inte bra.

Getebergsled ska stängas och en ny cykel- och gångbana byggas från Mölndalsvägen till Nellickevägen genom en canyon mellan hotellet och vattenparken som har alla förutsättningar att bli riktig obehaglig och otrevlig. Dessutom blir den ju helt felplacerad, långt från alla möjligheter att korsa gatan och därför också delvis oanvändbar.

Advertisements