Tidigare chef på Starbreeze AB åtalad för grovt insiderbrott

Chefsåklagare Thomas Langrot vid Ekobrottsmyndighetens Finansmarknadskammare har väckt åtal för grovt insiderbrott mot en tidigare hög chef i bolaget Starbreeze AB.

Den 23 november 2018 meddelade Starbreeze AB att bolaget hade finansiella problem och den 3 december 2018 meddelade bolaget att de ansökt om företagsrekonstruktion, vilket Stockholms tingsrätt beslutade om samma dag. Den 15 november beslutade bolaget att avvakta offentliggörande av informationen som senare framkom i samband med vinstvarningen den 23 november. Samma dag sålde bolagets avgående finanschef Sebastian Ahlskog sålde hela sitt innehav i Starbreeze för totalt 3,3 miljoner kronor i mitten av november. Vid ungefär samma tidpunkt sålde den nu sparkade vd:n Bo Andersson Klint aktier för totalt 18,6 miljoner kronor.

Mot bakgrund av denna information inleddes förundersökning om grova insiderbrott. Förundersökningen mot vd:n har sedan tidigare lagts ned då det saknades anledning att anta att han begått brott. Förundersökningen mot den andra chefen har däremot slutförts.

– Förundersökningen är avslutad och jag har beslutat att väcka åtal för grovt insiderbrott då jag anser det bevisat att den tidigare chefen haft insiderinformation om Starbreeze AB:s svåra finansiella situation. Information som den övriga marknaden alltså inte fick vetskap om förrän den 23 november och 3 december 2018. Insiderbrott är ett allvarligt finansmarknadsbrott som riskerar att skada förtroendet för aktiemarknaden och i detta fall extra allvarligt då det är fråga om en hög chef på ledningsnivå som handlar, säger Thomas Langrot.

Starbreeze AB är den svenska utvecklare av datorspel med en kraftig vikande lönsamhet de senaste åren. Bolaget startades 1998 som O3 Games AB. De gjorde något mindre produktioner och lanserade spelet The Outforce lanserades.

När O3 Games förvärvade Starbreeze Studios år 2000 tillfördes bolaget en stor utvecklingskompetens och företaget började göra stora produktioner. Det var starten på en stor expansion vad gäller antal anställda. O3 Games AB bytte snart även namn till Starbreeze AB.

När Starbreeze AB förvärvade Overkill Software år 2012 avvecklades större delen av Starbreeze historiska verksamhet och ersattes av Overkill Softwares verksamhet med mindre produktioner med stort fokus på distribution via de nya online-kanaler som vuxit fram.

Huvudägare i företaget är idag Bo Andersson Klint med 23,65% av aktiekapital och röster både direkt och indirekt via bolaget Varvtre AB. Han var tidigare också VD i företaget. Han lämnade sin post som VD i december 2018. Även han var initialt misstänkt för insiderbrott men utredningen (förundersökningen) mot honom lades ner. Finanschefen Sebastian Ahlskog är den som åtalats för insiderbrott.

Advertisements