Våldet minskar i Sverige

I vissa media görs det idag en stor sak av att skjutvapenvåldet ökat de senaste åren enligt sjukvårdens statistik över vårdade för skjutvapenrelaterade orsaker. Men ingenting nämns om att det grova våldet minskar trots denna ökning minskar. Skjutvapenvåld är nämligen bara en mycket liten del av våldet i Sverige. Så även om det ökar så betyder det inget för våldsutvecklingen i stort.

Antalet anmälningar av grov misshandel har minskat med 16% sen 2009 enligt uppgifter från kriminalstatistiken som Maria Robsahm sammanställt. Under samma tid har antalet personer som vårdats på sjukhus för skador orsakade av våld minskat med 15%.

Minskningen av det grova våldet har skett under en period när Sveriges befolkning också ökat kraftigt. Våldet i samhället har minskat länge, faktiskt sen 1990-talet. Det gäller också det dödliga våldet. Dessutom är situationen när det gäller skjutningar inte så allvarlig som media påstår.

När det gäller andra människors våld mot en person så är våldet mot män mycket mer omfattande än våldet mot kvinnor.

 

Advertisements