Ökat skjutvapenvåld

Antalet mördade i Sverige i förhållande till befolkningen är idag lägre än i slutet av 1900-talet. Mordfrekvensen (antalet fall av dödligt våld per 100 000 invånare) har minskat sen 1990-talet. Mord är helt enkelt inte lika vanligt idag som för 30-40 år sen.

Däremot har det en förändring när det gäller de mordvapen som används. Kniv är fortfarande det överlägset vanligaste mordvapnet och det vanligaste mordet är fortfarande full man har ihjäl annan full man med kniv. Men skjutvapen som mordvapen har blivit vanligare.

Sen 2011, då statistiken över användningen av skjutvapen började föras, har antalet konstaterade fall med skjutvapen har mer än fördubblats, från 17 fall 2011 till 43 fall 2018. Den antalsmässiga ökningen har inneburit att andelen konstaterade fall av dödligt våld där skjutvapen använts nästan har fördubblats sedan 2011 (från 21 % till 40 %).

I en studie där nivån och karaktären på det dödliga våldet i Sverige jämfördes med Nederländerna och Finland framgick att Sverige hade den lägsta nivån, samtidigt som våldets karaktär var mer lik situationen i Finland, med en högre andel dödligt våld mellan bekanta män under alkoholpåverkan. I Nederländerna skedde i stället en större andel av det dödliga våldet i den kriminella miljön och med hjälp av skjutvapen. Uppgifterna avser dock perioden 2003–2006.

Utvecklingen mot ökat skjutvapenvåld i Sverige innebär att Sverige blivit mer likt resten av Europa. Även Finland har genom att mordfrekvensen gått ner kraftigt från en tidigare hög nivå blivit mer likt andra europeiska länder. I 98% av alla skjutvapenmord är det en man som dödas.

Läs mer:

Advertisements