Klimataktivismen – en internationell rörelse

Klimatrörelsen växer världen över. Den organiserar protester och tar fram alternativ till fossilsamhället. Ibland med stora manifestationer, ibland med symboliska aktioner och ibland genom långsiktigt gräsrotsarbete tillsammans med andra folkrörelser.

De återkommande fredliga aktionerna Ende Gelände med civil olydnad mot kolbrytning i Tyskland har blivit en samlingspunkt för Europas klimatrörelse. I USA inspirerar rörelsen kring Bernie Sanders med omställningsplanen Green New Deal.

I både Storbritannien och Sydafrika har klimataktivister och fackföreningar tillsammans tagit fram planer för att visa hur en omställning kan skapa ett bättre samhälle. I Amazonas har gummiträ-tapparnas fackförening med sin kamp för att skydda regnskogen visat att skogsskydd och rätt till försörjning hänger ihop. I Norge och Danmark har breda koalitioner av fackföreningar, forskare och aktivister publicerat planer på 100 000 klimatjobb. Sådana samarbeten är viktiga för att bemöta dem som ställer klimatet i motsättning till välfärd och tryggad försörjning.

Att växthusgaser värmer upp jorden har varit känt i snart 200 år. Forskningsläget idag är tydligt: de växthusgaser som släppts ut sedan industrialiseringen startade i Storbritannien i slutet på 1700-talet har förändrat klimatet drastiskt.

Människor som lever och arbetar med naturen har också i flera årtionden vittnat om att klimatet inte längre är som de är vana vid: djuren är stressade, årstiderna oförutsägbara och kriserna avlöser varandra. Trots detta finns det de som förnekar den globala uppvärmningen. Detta fåtal “klimatskeptiska” forskare visar sig gång på gång vara finansierade av fossilindustrin som lägger miljontals dollar varje år på lobbyverksamhet. Förnekarna sprider förvirring och passivitet för att stoppa åtgärder som hotar de stora oljebolagen. Det rör sig om samma metoder och till och med samma lobbyister som tobaksindustrin en gång använde för att hävda att deras produkter var ofarliga.

Men oavsett hur mycket pengar de lägger på propaganda är frågan om klimatet avgjord för länge sedan. Att hävda något annat är lika bakvänt som att hävda att jorden är platt. Det finns inget utrymme för tvivel: jorden är rund, och klimatförändringarna hotar vår framtid.

En text av och från Socialistisk Politik.

Advertisements