Ta makten från klimatbovarna – fossilkapitalet

Alla viktiga förändringar kommer underifrån. De stora bolagen och deras politiker kommer inte att frivilligt låta de fossila bränslena ligga kvar i marken. De som har ett verkligt intresse av en omställning är alla vi vanliga människor – arbetare, studenter, sjukskrivna, arbetslösa, pensionärer, bönder, urfolk, papperslösa, och så vidare.

Tidiga miljöpolitiska reformer för att garantera tillgång till rent vatten och begränsa luftföroreningar i städer kom ur arbetares och kvinnors kamp. Och det är fortfarande utsatta människor som organiserar sig i stora delar av klimat- och miljörörelsen globalt.

Klimatomställning innebär klimaträttvisa. Det i sin tur innebär en fördjupad, verklig demokrati – i Sverige och över hela jorden. Då kan vi bestämma att alla ska kunna äta, bo och leva bra i stället för att vissa svälter medan andra lever i ett överflöd som hotar oss alla. Det är det här som människor runtom i världen kämpar för när de ropar ”system change, not climate change”. Det är en förändring som är både möjlig och nödvändig.

De demonstrationer och klimatstrejker som unga människor idag bär upp är ett stort hopp. Men det räcker inte. Motståndarna är mäktiga, rika och välorganiserade. Vi är dock många gånger fler! Vi behöver rörelser som kan stå emot och driva tillbaka dem. Fackföreningar, bonderörelser, miljörörelser, de som kämpar för urfolks rättigheter och folkrörelser av alla slag kan och måste delta i klimatrörelsen. När vi håller samman kan inget stoppa oss.

Fossilkapitalet

Av världens tio största företag är sju direkt knutna till fossilindustrin. Hundra jätteföretag står för 70 procent av växthusgasutsläppen. Sex storbolag kontrollerar större delen av handeln med livsmedel. De 26 rikaste personerna i världen äger mer än den fattigaste hälften av mänskligheten och den rikaste procenten äger mer än hälften av jordens förmögenheter.

Så ser motståndaren ut. Liten men mäktig.

Fossilkapitalisterna kommer inte inte frivilligt att ge upp sina rikedomar. Att säga till olje- och kolföretag att de måste låta fossila bränslen ligga kvar i marken är som att säga till banker att de inte får röra sina pengar.

En text från föreningen Socialistisk Politik

Advertisements