Vilda djur som inte funnits utan djurparker

En liberal riksdagsledamot vill förbjuda alla djurparker. Det är inte naturligt för djuren att leva i djurparker menar hon. Det stämmer naturligtvis och förr i tiden kan mycket väl djurparksvistelse liknas vid djurplågeri. Sannolikt är det i huvudsak inte så idag så det finns av den anledningen ingen orska till att förbjuda djurparker. Genom tiderna har djurparker säkerligen också bidragit till utrotning av djur men de har också bidragit till att djurarter finns kvar.

Några djurarter som inte hade funnits utan djurparker är Davidshjort som under flera århundraden inte fanns i det vilda utan bara i djurparker. Davidshjorten dog ut i det vilda på 1600-talet men på 1980-talet startades utplantering i några kinesiska nationalparker. Djuren togs från europeiska djurparker som var de enda platser där Davidshjortar överlevt. Idag finns det cirka 700-1000 djur i de kinesiska nationalparkerna (670 djur fanns 1997).

En annan djurart som bara finns på grund av djurparker är visenten, den europeiska bisonoxen. 1927 sköts den sista vilda visenten och i djurparker fanns då 54 stycken kvar. 12 av dessa djur är basen för de vilda bestånd som idag finns i Polen, Ukraina, Litauen, Rumänien, Ryssland, Slovakien och Vitryssland.

Przewalskis häst är en hästras som inte heller funnits utan djurparker. Det vilda beståndet dog ut på 1960-talet. Det fanns dock djur i en många djurparker som alla härstammade från 31 hästar som infångades 1945. Sen 1980-talet har det återskapats vilda bestånd på fler håll i världen men bestånden är små. I likhet med andra vildhästar i världen är dock Przewalskis häst från början inget annat än förvildade tamhästar.

Sydlig spetsnoshörning och sydlig trubbnoshörning har sannolikt räddats från utrotning genom att hållas och avlas i djurparker liksom flera sköldpaddsarter i Kina.

Amurleoparder skulle sannolikt inte överleva om de inte fanns i djurparker. Det finns så få vilda att de mycket väl kan var utrotade snart.

Det finns säkerligen fler djur som räddats genom uppfödning i fångenskap och i djurparker. Sammantaget menar jag detta är tillräckligt för att bevara de djurparker som finns såsom exempelvis Nordens Ark, Avesta visentpark, Kolmården, Borås djurpark, Orsa rovdjurspark, Havets hus och Universeum med flera.

Att bevara alla djur i det vilda vore naturligtvis det bästa, men det är inte alltid möjligt och då fyller djurparker en funktion. Det vore därför helt fel och sannolikt kontraproduktivt att förbjuda djurparker.

Advertisements