Polisens mjuka metoder är det som fungerar för att bekämpa brottslighet

Många boende i fattiga och segregerade förorter vill ha hårda tag mot brottslingar. Problemet med hårda tag är att det inte är ett fungerande sätt att minska brottsligheten i ett demokratiskt, fritt och öppet samhälle.

Där polisen framförallt använt mjuka metoder mot brottslighet och gängbildningar så har gängvåldet minskat kraftigt och det totala våldet minskat. Typexemplet är Göteborg där skjutningar i stort sett upphört. Även i Malmö har polisen på senare år börjat använda mjukare metoder och där verkar det som om gängvåldet och antalet skjutningar också börjat minska.

På orter där hårda tag och repression använts som i Stockholm och Uppsala har vi istället sett ett kraftigt ökat våld de senaste åren. Även i en del andra mindre städer i Sverige har gängvåldet ökat.

Att människor i förorter vill ha hårdare tag är därför ganska ointressant. De har helt enkelt fel om hur brottslighet kan bekämpas och i hur trygghet kan uppnås. Kanske i många fall för att de genom sin uppväxt i mer konservativa länder, samhällen och kulturer fortfarande har mer konservativa och gammaldags uppfattningar om världen. Deras rop på hårdare tag och hämnd är på så sätt en mildare variant av hederskultur där de ändå accepterar att de inte själva måste hämnas och stoppa brott, utan staten kan göra det. Polisen och andra myndigheter ska dock inte falla för den typen av reaktionärt och gammaldags tänkande.

Vill vi att brottsligheten ska minska är det mjuka metoder och långsiktighet som krävs. Polisen måste bygga upp ett ömsesidigt förtroende med människor i olika förorter. Det gör de inte om det trakasserar och förföljer ungdomar genom repressiva åtgärder som ständiga personkontroller, nolltolerans och visitationszoner. Det görs genom lokal närvaro, interaktion, sociala åtgärder och samarbete med andra myndigheter, föreningar och människor. Samtal istället för batonger.

I förlängningen krävs lägre straff för unga brottslingar då ingen ung människa nånsin blivit hjälpt genom att straffas och spärras in. I själva verket är lång straff en inskolning i livslång brottslighet. Det ökar i själva verket problemen. Det gör också ständiga personkontroller, nolltolerans och visitationszoner. Ett fritt, demokratiskt och öppet samhälle går dessutom förlorat om övervakning, kontroller och repression mot fattigare delar av befolkningen blir vardagsmat.

En annan sak som sannolikt skulle minska brottsligheten och dessutom minska polisens många onödiga personkontroller är en avkriminalisering av narkotikainnehav för eget bruk. Kopplat med en kraftig satsning på vård för missbrukare så som är fallet i Portugal och Norge leder det till minskat drogbruk och drogmissbruk samt minskad brottslighet och ökad trygghet.

För att brottsligheten ska kunna bekämpas effektivt så krävs också  långsiktiga sociala åtgärder. Ett av de största problemen i många fattiga områden är bostadsbrist och trångboddhet. Att bo på gatan som många missbrukare men även andra tvingas göra eller att behöva vistas på gatan för att få lite lugn och ro som många unga tvingas göra  leder till ökad brottslighet. En kraftig ökning av bostadsbyggandet är därför nödvändigt liksom ökade satsningar på fritidsaktiviteter för ungdomar. Bostadsbyggandet kan bara öka genom statligt subventionerat byggande som under miljonprogrammets dagar.

Vidare behövs minskad segregation för stora klyftor i samhället ekonomiskt och socialt leder till ökad brottslighet och ökat våld.

Ökat bostadsbýggande är ett sätt att minska segregationen för finns det tillräckligt med bostäder kan folka flytta dit de vill. Men det kräver också blandat bostadsbyggande och inga nya miljonprogramsförorter där segregationen är inbyggd. En sammanhållen stad där avstånden är korta mellan olika typer av områden är nödvändig.

Ett annat sätt att minska segregationen är att åter göra skolan offentligt kontrollerad och ägd samt avskaffa det fria skolvalet. Det fria skolvalet och privatskolor driver på segregation och skapar nya klyftor. Dessutom har det lett till en allt sämre skola där en stor del av de elever som kommer från fattiga familjer utan resurser går ut skolan utan vettig utbildning och utan några större valmöjligheter.

Minskad arbetslöshet är också viktigt och en politik inriktad på att nå full sysselsättning är därför nödvändig. En sådan politik måste bl.a. inriktas på att minimera antalet tillfälliga jobb och öka antalet fasta jobb (tillsvidareanställningar). För att det ska vara möjligt krävs ändrad lagstiftning för att förbjuda bemanningsföretag och privata arbetsförmedlingar. Dessutom krävs riktade insatser för arbete åt alla de som inte klarar de krav på effektivitet och social kompetens som finns på dagens arbetsmarknad.

En politik som slår mot brottsligheten kräver alltså bl.a.:

  • Minskad arbetslöshet
  • Förbud mot bemanningsföretag och privata arbetsförmedlingar
  • Ökat bostadsbyggande
  • Avprivatisering av skolan och stopp för det fria skolvalet
  • Ökade satsningar på fritidsaktiviteter för unga
  • Minskade straff för unga
  • Avkriminalisering av narkotikainnehav för eget bruk
  • Ökade satsningar på missbruksvård
  • Ökat samarbete mellan polis, andra myndigheter och civilsamhälle
  • Fler lokalt förankrade poliser som fotpatrullerar

Läs mer:

 

 

Advertisements