Större utsatthet för brott mot enskild person enligt NTU

Fler uppger att de har stort förtroende för polisen medan den självrapporterade utsattheten för brott mot enskild person har ökat mellan 2017 och 2018. Detta gäller särskilt hot, som är den brottstyp flest uppger att de utsatts för. Nästan varannan ung kvinna uppger också att de tagit en annan väg på grund av oro för brott. Det visar Nationella trygghetsundersökningen (NTU) som Brå publicerat idag.

Mellan 2017 och 2019 har förtroendet för polisen ökat från 42 till 52 procent. Förtroendet låg förhållandevis stabilt fram till 2017 då det minskade något, men under 2018-2019 har förtroendet ökat igen.

Den självrapporterade utsattheten har ökat för alla brott mot enskild person jämfört med 2017, utom fickstöld och sexualbrott. Hot är den brottstyp som flest uppger att de har utsatts för (9,1 %) under 2018, och det är en tydligt uppåtgående trend de senaste fyra åren. ett problem med med upplevd utsatthet för hot är att det kan finnas en tendens att uppfatta saker som inte alls är hot som hot. Vad som är hot och upplevs som hot är subjektivt och jag tror att folk idag uppfattar många saker som hot utan att det faktiskt är ett hot. Siffran på utsatthet för hot bör därför tas med en stor nypa salt. Det samma gäller utsatthet för trakasserier, nätkränkningar med mera.

Att folk uppfattar saker som brott trots att det inte är det är en av de största felkällorna i Nationella Trygghetsundersökningen (NTU). Men det finns även andra felkällor och märkligheter som gör att delar av NTU måste läsas försiktigt. Maria Robsahm har exempelvis visat att NTU är otillförlitlig när det gäller sexualbrott som våldtäkter. och misshandelsbrott.

Det är stora skillnader i utsatthet för brott mellan män och kvinnor samt i olika åldersgrupper. Män 16-19 år uppger i störst utsträckning att de utsattes för misshandel, (11,7 %) under 2018, medan kvinnor i åldern 20-24 år är den grupp som i störst utsträckning uppger att de utsattes för sexualbrott (34,4 %). Även sett till otrygghet och oro är det stora skillnader. Nästan varannan ung kvinna (45 %) i åldern 20-24 år har, mycket eller ganska ofta, tagit en annan väg på grund av oro för brott, vilket kan jämföras med 14 procent av männen i motsvarande åldersgrupp.

Advertisements