Bra i ETC om det minskande antalet skjutningar

I ETC Göteborg har den stora minskningen av skjutningar och skjutvapenmord i Göteborg de senaste åren uppmärksammats. Det är en intressant artikel som visar på hur effektivt långsiktigt arbete som går ut på att skapa förtroende i lokala miljöer är när det gäller att bekämpa brottslighet. På flera olika sätt. Färre personer lockas till gängen och fler kriminella åker fast genom att lokalsamhället vänder dem ryggen. Under 2019 har skjutningarna minskat i hela Sverige trots att det i media framställs som om de ökat. Mest har det minskat i Göteborg:

Men samtidigt minskar antalet skottlossningar på många håll i landet. Inte minst minskar antalet som dödas och skadas av skjutvapen – fram till oktober hade 29 personer skjutits ihjäl i Sverige, enligt siffror från polisen. Ett stort antal, men ändå färre än samma period både 2017 och 2018. I Storgöteborg är minskningen ännu större – här har en enda person skjutits ihjäl hittills i år. Det kan jämföras med de sex senaste åren, då mellan fyra och åtta personer har skjutits till döds årligen.

[…]

Totalt har polisen bara registrerat 15 skottlossningar hittills i år i Storgöteborg. Det är en tredjedel så många som under förra året – då 45 bekräftade skottlossningar skedde i Storgöteborg. Åren 2011 till 2014 var det ännu fler än så. Erik Nord tror att det relativa lugnet i Göteborg har flera orsaker.

[…]

I arbetssättet ingår ökad närvaro i lokalsamhällena. Genom att finnas där, synas, samverka och skapa kontakter, lär polisen känna ungdomarna. Därmed blir det betydligt lättare att identifiera vilka som är i riskzonen. Samtidigt menar Erik Nord att arbetet i lokalområden också gjort att de blivit bättre på att gripa personer i eller nära de kriminella gängen innan de verkligt allvarliga brotten sker.

Hur polisen arbetat i Göteborg visar att de som ropar efter hårdare tag är ute i ogjort väder. Det är kontraproduktivt. Det som fungerar är lokalt förankrade poliser som skapar förtroende hos människorna i de områden de arbetar. Men det får inte bort brottslighet och kriminalitet för gott. Sånt kommer alltid att finnas. Men det finns mer som kan göras för att minska brottsligheten ytterligare. En polis som arbetar på rätt sätt är bara början. Segregation, bostadsbrist och arbetslöshet måste bort. Det kommer att minska brottsligheten ytterligare. Avkriminalisering av narkotika för eget bruk är ytterligare en vettig åtgärd.

Läs mer:

Advertisements