Självklart borde GMO-grödor vara tillåtet

Växtförädling har alltid gått ut på att förändra växters gener. Med traditionell teknik går det långsamt men med modern genteknik kan det går fort. Det ena är inte farligare än det andra. Därför borde självklart GMO-grödor vara tillåtet. Moderna grödor framtagna med genteknik innebär i allmänhet färre växtsjukdomar och kan också innebär högre avkastning. Det går att framställe växter som minskar behovet av konstgödsel. Med andra ord är genteknik och GMO-grödor bra ur både klimat- och miljösynpunkt. Det ör därför obegripligt att miljövänner, miljörörelser och partier med fokus på miljön vänder sig mot GMO-grödor.

Förhållandet till GMO-grödor och djurhållning inom miljörörelser är lika destruktiv, omodern och klimatfientlig som miljörörelsers förhållande till fiske och fiskodling. Deras inställning leder till högre utsläpp av växthusgaser i förhållande till mängden fångad och odlad fisk och mängden producerade jordbruksprodukter. Det leder till att mindre mat produceras och att mer växthusgaser släpps ut.

Odlad fisk är exempelvis i allmänhet både nyttigt, bar och miljövänligt. Det gäller även lax även om det finns miljöproblem där som främst har med användning av laxlusmedel och lokal övergödning att göra.

Det miljövänligaste fisket är det mest storskaliga fisket medan småskaligt kustnära fiske som omhuldas av miljövänner släpper ut mer växthusgaser per fångad mängd fisk, medför bifångster av fåglar och havsdäggdjur (doc inte så mycket i Sverige) och skadar bottnar.

Miljö- och klimatvänligt jordbruk är sådant jordbruk som inte bidrar till klimatförändringar. Det gäller exempelvis nötkreatur och får på naturbete i Sverige, odling utan konstgödsel och så lite markåtgång som möjligt. GMO-grödor kan bidra till de två sista punkterna och är mer miljövänligt än det jordbruk som bedrivs idag.

Advertisements