Sverige är inte värre än jämförbara länder i Europa när det gäller skjutningar

Sverige har fler dödsskjutningar per 100 000 unga män mellan 15 och 29 år. Det handlar i huvudsak om unga män som är inblandade i gängkriminalitet. När det gäller män över 30 år ligger Sverige däremot på det europeiska genomsnittet.

I media har en del andra forskare förklarat skillnaderna mellan Sverige och Tyskland med att Tyskland har hårdare straff och hårdare vapenlagar. Men det är bara dumheter. USA har mycket hårdare straff än Sverige och där är antalet skjutningar per 100 000 unga män mycket högre än i Sverige. Det går sannolikt inte att någonstans finna en korrelation mellan hårdare straff och färre skjutningar.  När det gäller vapenlagar gäller samma sak. Vapenlagar reglerar huvudsakligen legala vapen och det finns i världen ingen korrelation mellan mängden legala vapen i ett land och antalet dödsskjutningar. Om det finns en korrelation mellan mängden illegala vapen och antalet dödsskjutningar är det ingen som vet.

Det som styr vapenanvändningen bland unga gängkriminella är betydligt mer komplicerat. Det handlar om sådant som klasskillnader, rasism, segregation, arbetslöshet, social kontroll med mera.  Med detta sagt bör det dock inte heller uteslutas att det i ett land som Sverige kan hårdare straff för just vapenbrott eventuellt leda till ett minskat skjutande. Detta även om ett sådant samband inte generellt kan påvisas då

Det finns en tendens till att dödsskjutningar generellt är vanligare i katolska länder men det gäller inte dödsskjutningar av unga män.

När vi tittar på listan över antalet dödsskjutna unga män per 100 000 unga män så är det fyra av de undersökta länderna som ligger i topp. Sverige, Nederländerna, Italien och Irland. Det är svårt att hitta gemensamma nämnare bland dessa länder. Skillnaderna mellan olika länder är inte heller speciellt stor.

Nederländerna och Sverige är protestantiska länder med hård arbetsetik och låg nivå av religiositet. Cannabispolitiken är diametralt olika vilket innebär att det troligen inte kan vara Sveriges restriktiva knarkpolitik som är problemet. Italien är ett mycket korrupt katolskt land med en tradition av organiserad brottslighet vilket avspeglas i att dödsskjutningar bland äldre män är vanligare där och Irland ett katolskt land.

En gemensam nämnare finns dock mellan Sverige och Irland, det är länder med en större andel unga än alla övriga länder på listan. Båda länderna har höga födelsetal och Sverige har också en stor invandring av unga människor. Större andel unga innebär fler brott och därmed sannolikt också fler skjutningar och dödsskjutningar, även per 100 000 unga män. Fler unga män innebär fler konfrontationer och mer konkurrens och därför finns sannolikt en sådan effekt. Färre unga män innebär att de lättare kan undvika varandra. Sverige och Irland har också mycket tydliga och distinkta klassklyftor jämfört med många av de andra länderna. Tydliga klassklyftor och segregation innebär också ökad brottslighet och sannolikt också ökat skjutande.

I Nederländerna har skjutningar länge varit en vanlig typ av mord och det vanliga svenska mordet, fyllemord där en knivar eller slår ihjäl kompis, vän, flickvän eller fru, har varit ovanligt.

I Tyskland kan den sociala kontrollen antas vara hårdare än i Sverige då en stor del av kvinnorna i landet inte arbetar utan är hemmafruar. Men samma förhållanden gäller också på Irland och i Italien utan att de länderna har låg andel dödade bland 100 000 unga män. Noterbart är också att i två av länderna (Norge, Storbritannien) med låg andel skjutvapenmord så är flertalet poliser obeväpnade till vardags.

Rent generellt ligger mordfrekvensen (antalet dödade per 100 000 invånare) i de undersökta länderna på ungefär samma nivå och där finns ingen ökning i Sverige eller nån annan stans.

Det ska också noteras att skjutvapenvåldet minskat i Sverige under det senaste året. Det har minskat kraftigt i Göteborg och minskat i Malmö såväl som i Stockholm. På den punkten har Andreas Magnusson i Magasinet Paragraf inte hängt med när han skrivit sin senaste eminenta krönika om fakta och faktaresistens. Sen 1990-talet har det dödliga våldet i Sverige minskat men vi har sett en  ökning av skjutvapenvåldet.

Läs mer:

Advertisements