Ekonomistudenter dömda för aktiekursmanipulation via nätsajter

Två ekonomistudenter dömdes i tisdags av Stockholms tingsrätt för att systematiskt under 4 månader tryckt upp aktiekurserna i sammanlagt 10 bolag på AktieTorget och Nasdaq/First North, och sedan dumpat sitt innehav genom att sälja ut alla sina aktier.

Tingsrätten ansåg att de hade gjort sig skyldiga till otillbörlig marknadspåverkan, grovt brott. Straffvärdet motsvarar 1 års fängelse men på grund av deras unga ålder stannande påföljden vid villkorlig dom och böter. Domstolen förverkade också drygt 900 000 kr vilket motsvarar vinsten på dessa aktieaffärer. Det förverkade beloppet tillfaller staten.

De åtalade hade direkt före publiceringen av investeringsrekommendationerna köpt på sig aktier och mycket kort tid därefter sålt av hela sitt innehav till kurser långt under de riktkurser som de själva angett.

Under påhittade signaturer hade de åtalade publicerat investeringsrekommendationer på finanssajten Redeye och därefter kommenterat dessa på olika aktieforum på nätet såsom Placera.nu, DI börssnack.se och i Facebookgrupper som Aktieraketer.

Tingsrätten menade att investeringsrekommendationerna har varit vilseledande genom bland annat rubriksättningen och angivandet av riktkurser som de själva inte avsett att följa samt genom hänvisningar och länkar som spridits i syfte att gynna deras egna aktiepositioner. Av domen framgår också att det varit fråga om en brottsplan, beskrivet som så kallad ”Pump & Dump”.

De två dömda männen hade använt sig av friskrivningsklausuler/disclaimers kopplat till investeringsrekommendationerna men domstolen menade att friskrivningsklausulerna i stället fått en motsatt effekt och bidragit till att investeringsrekommendationerna skenbart gett intryck av att vara mer seriösa än de faktiskt varit.

Detta är det första rättsfallet som prövats av en svensk domstol där som berör användandet av friskrivningsklausuler i samband med aktiemanipulation på sociala medier.

– Detta mål bekräftar att det är brottsligt att påverka aktiekurser genom vilseledande investeringsrekommendationer och haussande på aktieforum. Man går inte fri bara för att man använder sig av friskrivningsklausuler. Alla former av marknadsmanipulation är allvarlig brottslighet som riskerar att skada förtroendet för vår finansmarknad, säger Jan Leopoldson, kammaråklagare på finansmarknadskammaren vid Ekobrottsmyndigheten, i ett pressmeddelande.

Advertisements