Privatskolegrundare dömd till fängelse

Svea hovrätt meddelade i vekan dom mot företrädare för Al-Azharstiftelsen med anledning av ekonomisk brottslighet. Även hovrätten har nu i likhet med tingsrätten dömt är grundaren av stiftelsen, Bashir Aman Ali, för flera fall av grov trolöshet mot huvudman, grova bokföringsbrott och grovt penningtvättsbrott. Övriga företrädare för skolstiftelsen dömdes, på samma sätt som i tingsrätten, för grovt osant intygande och grovt bokföringsbrott. Däremot frikände hovrätten dem för brottet grovt skyddande av brottsling.

Grundaren av skolstiftelsen åtalades och dömdes i tingsrätten bl.a. för att ha fört över tio miljoner kronor av stiftelsens medel till bolag han själv ägde, i vilka det bedrevs projekt för att starta en islamisk bank. Även hovrätten kom fram till att mannen ska dömas för detta och för ytterligare fall av grov trolöshet mot huvudman, grova bokföringsbrott och grovt penningtvätts­brott till fängelse i fyra år och sex månader. Hovrätten fastställde även tingsrättens dom i fråga om skadestånd och näringsförbud, men har bestämt tiden för näringsförbudet till sju i stället för åtta år.

Övriga företrädare för skolstiftelsen dömdes i tingsrätten för grovt skyddande av brottsling, grovt osant intygande och grova bokföringsbrott. De frikändes i hovrätten från grovt skyddande av brottsling, eftersom hovrätten ansåg att de genom sitt handlande inte kan anses ha motverkat att grundarens brottslighet upptäcktes. Däremot dömde hovrätten företrädarna för grovt osant intygande, grovt bokföringsbrott och bokföringsbrott. Hovrätten sänkte straffet för samtliga till fängelse i tio månader, i stället för drygt två år som tingsrätten hade bestämt, och satte ned tiden för näringsförbudet från fyra och ett halvt till tre år. Tingsrätten hade även dömt de övriga företrädarna att betala skadestånd till stiftelsen. Hovrätten undanröjde tingsrättens dom i den delen och återförvisade stiftelsens talan om skadestånd till tingsrätten för ny behandling.

Advertisements