Polisen i Göteborg bättre på att utreda skjutvapenmord

Kriminologer har på uppdrag av polisen granskat samtliga mord med skjutvapen i kriminella miljöer i Stockholm, Göteborg och Malmö under perioden 2011 till 2018. Totalt handlar det om 128 fall i de tre storstäderna under perioden. 61 ärenden i Stockholm, 38 i Malmö och 29 i Göteborg.

Studien visar på skillnader i andelen skjutvapenmord som klaras upp i de tre städerna. I Malmö hade polisen en hög uppklarningsprocent på 30 procent under perioden 2011-2014. Under den perioden hade de förstärkning av utredare från Göteborg. Under perioden 2015-2018 är andelen uppklarade mord i kriminell miljö i Malmö nere i 11 procent. Malmöpolisens förklaring till den minskade andelen uppklarade mord att omorganisationen 2015-2015 flyttade polisens mordutredningar från regional nivå, till polisområdesnivå. Det är helt enkelt dumheter.

Under den tidigare perioden, 2011-2014 var det inlånade poliser från Göteborg som ledde till den högre uppklarningsprocenten och I Göteborg har andelen uppklarade mord ökat under samma period.

Under perioden 2011-2014 var uppklarningsprocent för Göteborgs del 9 procent. Därefter, för åren 2015-2018, ligger den på 33 procent. Göteborgspolisen har arbetat på ett långsiktigt sätt för att bygga upp ett förtroende i områden med kriminella gäng. Det gav till en början sämre resultat när det gäller andelen uppklarade skjutvapenmord, men har lett till en mycket bättre andel uppklarade skjutvapenmord. Under den första perioden var det också flera gängmord i Göteborg som utfördes av inhyrda mördare från annat land. Sådana mord är i allmänhet omöjliga att lösa.

För Stockholm var uppklarningsprocenten 25 procent 2011-2014 och 18 procent under 2015-2018. Det är också möjligt att antalet mord påverkar andelen som klaras upp. Göteborg har haft minskat antal skjutvapenmord sen 2013. Det kan ha lett till att mer resurser kunnat satsas på de mord som ägt rum och då har de blivit lättare att klara upp.

Advertisements