Kajsa Ekis Ekman har totalfel om brexit och EU

En socialist vet att alla samhällen går att förändra så att de blir mer demokratiska. Det gäller USA såväl som EU, Kina och Indien likaväl som småländer som Island och Estland. Kajsa Ekis Ekman hävdar att EU inte går att förändra i demokratisk riktning. Det är samma sak som att säga att ett demokratiskt socialistiskt samhälle inte är möjligt. Det finns alltså ingen anledning för en socialist att vara positiv till brexit av det skälet. Det finns knappast nån anledning till att vara negativ heller. Därför att det handlar om en inomkapitalistisk strid.

EU har tvingat fram har tvingat fram privatiseringar, underlättat för företag att flytta när villkor inte passar dem och att flytta arbetskraft när det behövs. De flesta sådana förändringar i Sverige har inget med EU att göra och det ser likadant ut även i länder som inte är medlemmar i EU. Och i vissa EU-länder som exempelvis Portugal ser det inte ut så. Så just detta är varken ett skäl för eller emot EU, för eller emot brexit. Och går politik och styrelseformer att ändra i Sverige eller USA går det naturligtvis också att ändra i EU.

Dessutom har hon fel om vilka som röstade ja till brexit. De fattigare delarna av Storbritannien som Nordirland och Skottland, röstade nej till brexit. Katolikerna på Nordirland röstade nej för de inte vill ha tillbaks gränsen mot Irland. Majoriteten i Skottland röstade nej för de gynnas av EU:s politik. Arbetarklassen och överklassen på landsbygden i England röstade ja, men medelklassen generellt och överklassen i de flesta storstäder röstade nej till brexit. Invandrad arbetarklass liksom arbetarklassen i London röstade i huvudsak nej till brexit. Att vara för brexit för att arbetarklassen röstade nej (vilket Ekis Ekman vill) bygger på en lögn. Att arbetarklassen generellt röstade ja till brexit är helt enkelt inte sant. Dessutom är argumentet inte hållbart av andra skäl.

En majoritet av den traditionella arbetarklassen i Sverige röstar snart på SD. Betyder det att SD är något som socialister ska ge stöd? Naturligtvis inte. Att arbetarklassens majoritet i ett visst läge agerar på ett visst sätt kan absolut inte vara styrande för vad socialister ska tycka och ge stöd till. Kajsa Ekis Ekman är helt fel ute på denna punkt.

Jag kan bara hitta ett skäl till att vara positiv till brexit. Alla folks rätt till självbestämmande. Det gäller också britterna. Vill de inte vara med i EU så ska de så klart få lämna. Samtidigt så innebär det att Skottland där majoriteten vill vara kvar i EU har rätt att lämna Storbritannien för att kunna stanna i EU och Nordirland har för sin del rätt att bli en del av Irland.

Det finns också skäl att vara mot brexit. Miljö- och klimatarbetet kommer att bli sämre. Exempelvis gälle det havsmiljön där EU:s fiskeripolitik inte längre kommer att gälla i brittiska vatten. EU:s fiskeripolitik är det som lett till att fiskbestånden i Nordsjön och Nordostatlanten fått det allt bättre. Risken för överfiske och en sämre miljöpolitik är överhängande på grund av brexit. Vi ser redan idag att länder utanför EU inte vill anpassa sig till vetenskaplig rådgivning om fiskekvoter och fiske. Risken är stor att Storbritannien kommer att agera likadant som Island, Grönland, Färöarna och i viss mån även Ryssland. Det bådar inte gott för havsmiljön.

Advertisements