Makthavarna i Sverige är kända

Ulf Bjereld, Marie Demker, Andreas Johansson-Heinö, Lisa Pelling och Jesper Strömbäck efterlyser i en debattartikel i DN en ny maktutredning. Den senaste gjordes 1990. Deras önskan om en ny maktutredninng är förståelig och jag ser heller inget problem med att en sådan genomförs. Men att vi inte skulle veta vilka som har makten i dagens Sverige är dumheter. Makten är i precis samma händer som tidigare, dvs hos vissa rika kapitalistfamiljer, i huvudsak de samma som tidigare.

Sålunda dominerar familjen Bonnier media med familjen Stenbeck som en uppstickare med många investeringar i social media, IT och internet. I övrigt är familjen Ander numera också mäktig inom mediesektorn. Men mest makt har som vanligt familjen Wallenberg som förutom de gamla industri och finansföretag de kontrollerat i närmare 100 år och en del nya industriföretag också kontrollerar de största riskkapitalbolagen, private equityföretaget EQT och venture capitalföretaget Patricia Industries (inklusive Investor Growth Capital).

Andra familjer som i mer än 50 år tillhört de mäktigaste i Sverige är Söderberg och Ax:son Johnson medan familjer som Lundberg, Persson, Schörling, Douglas, Kamprad, Rausing, Olsson, Paulsson, Bennet och Lundin blivit viktiga makthavare de senaste 20-40 åren. Handelsbanken/Industrivärden liksom Dunkerfonderna, dvs deras direktörer och styrelseledamöter, har också tillhört den svenska makteliten de senaste 100 åren men under de senaste årtiondena kan riskkapitalbolagsdelägare i företag som Cevian, Nordic Capital, IK Invest, Altor och Triton också föras dit liksom direktörerna och styrelseledamöterna i Nordea och Swedbank och direktörerna i direktörskontrollerade företag som Autoliv.

Även internationella företag med stor närvaro eller aktivitet i Sverige är att betrakta som stora makthavare. Exempelvis Microsoft, Apple, Google, facebook, Netflix, HBO och deras ägare, styrelseledamöter och direktörer men även US-amerikanska riskkapitalbolag och fonder som kontrollerar en stor del av börsvärdet på stockholmsbörsen även om de inte kontrollerar några stora svenska företag.

Så nog vet vi vilka som har makten i dagens Sverige.

Advertisements