Inga fysiska bevis mot ”stjärnmäklare” i utpressningshärva

En utpekad gängledare och en person som brukar kallas stjärnmäklaren i media dömdes i juli till fängelse för utpressning som ägde rum 2016-2017. Domen är i stort sett baserad på en enda mans vittnesmål. De som bevisligen tog emot pengarna från den aktuella utpressningen har inte åtalats, än mindre den som utpekas som uppdragsgivare och ursprunglig fordringsägare. Den sistnämnde har inte ens identifierats under utredningen gång men kallas Fuad av de utpressade. Hela skulden ska enligt de utpressade ha uppstått genom att en man som kallas Arad blåst, lurat, en massa människor på pengar. Inte heller Arad har identifierats under utredningens gång.

Utpressningen riktades mot en man vid namn Omar El Barawany men domen bygger i stor utsträckning på vittnesmål från hans bror Abdallah (Abbe) El Barawany. De som dömts för utpressningen är den utpekade gängledaren Eddie Jobe och stjärnmäklaren D@ni@l G@nd™m@ni. Domen mot stjärnmäklaren är i stort sett enbart baserad på vittnesmålet från Abbe El Barawany.

Vad som utan tvekan är klarlagt är att medlemmar i familjen El-Barawany betalat stora pengar till konton som innehas av Rasmus Dahl, Fatih Gül och Simon Gibba. Samtliga dessa personer är vänner till Eddie Jobe. Även stjärnmäklaren är vän med Eddie Jobe. Det mesta tyder på att Eddie Jobe har haft kännedom om utbetalningarna men så vitt jag förstår finns det inget som kopplar honom direkt till dem, dvs inga bevis på att han tagit emot pengarna. Det finns mejlkonversationer som samtal som kopplar ihop honom med utbetalningarna såväl som med bröderna El Barawany. Han förnekar inte heller kännedom om pengarna och kontakterna men menar att det inte har något med nån utpressning att göra. Pengarna har i flera fall direkt skickats vidare till helt andra personer som inte utretts som misstänkta. Dessa personer såsom Jobes tidigare flickvän, en bror och flera andra har koppling till Eddie Jobe. En annan person med koppling till pengarna har kopplingar till det kriminella nätverk i Stockholm som brukar kallas Nätverk Tyson.

Det råder heller ingen tvekan om att Omar El Barawany och bröderna Barawanys föräldrar hotats. Den förstnämnde har misshandlats och det har skjutits mot hans bostad. De sistnämnd har hotats genom att en handgranat lades utanför deras hus. Abdallah El Barawany uppger också att han hotats. Att en utpressning ägt rum råder det nog inget tvivel om. Föräldrarna har på grund av detta flyttat utomlands och vägrade medverka i rättegången. Även Omar El Barawany vägrade medverka. Abdallah El Barawany har fått skyddad identitet.

Enligt de utpressade handlar det hela i första hand om en skuld som Omar El Barawany drog på sig till en person vid namn Arad alternativt en person vid namn Fuad. Vilka dessa personer är eller om de ens finns har inte klarlagts i polisutredningen. Inte har det kunnat visas att det funnits någon sådan skuld, men det verkar troligt då även Eddie Jobe uppger att en skuld funnits.

Jobe menar dock att tre personer, Omar El Barawany, Arad och Carl Rizk lånat pengar av en person vid namn Merhawi Daniel Aregai. Under rättegången uppgav Jobe att han den 27 januari 2017 träffat bröderna El Barawany i sällskap med Merhawi Daniel Aregai och då löst problemet med skulden. Det ska väl i så fall var dessa pengar som överfördes till de tre mottagarna i Göteborg. Tillsammans med bröderna El Barawany ska också en man vid namn Alfonso och en numera död gängkriminell person ha deltagit. Även Merhawi Daniel Aregai är numera död. Han anses ha haft en ledande roll i ett gängkriminellt nätverk i Stockholm som gick under namnet Lejonen. Abbe El Barawany påstår å sin sida att den som var med vid mötet var stjärnmäklaren. Aregai nämns överhuvudtaget inte av honom i något förhör eller under rättegången.

Eftersom Omar El Barawanys skuld enligt Jobe är betald menar han att utpressningen stället har kopplingar till den konflikt Abbe El Barawany och hans bolag MVTB hade kring ett bygge. Jobe förnekar all kännedom om  utpressning och hot mot El Barawany. Även Abbe El Barawany menar i polisförhör att det också finns en koppling till konflikten med Prime Living. Han pekar också ut ytterligare en man, Ardian Gashi, för utpressning i ett förhör. Denne mans son som äger byggbolaget Amtena har tog över det byggnadskontrakt som MVTB och Abbe El Barawany tidigare hade och vilket lett till en infekterad konflikt med bolaget Prime Living. Denna koppling tycks inte undersökts under utredningen trots att en tidigare anställd i MVTB mördats och flera som varit engagerade i Prime Living utsatts för bombattentat och liknande. Därför vet vi inte heller om det finns någon koppling mellan konflikten mellan Prime Living och MVTB, de två mord som kan kopplas till samma mördare varav ett mot den anställde i MVTB, utpressningen och El Barawany. Kanske finns det sådant material i den så kallade slasken, dvs material och uppgifter som framkommit under utredningens gång men som åklagaren inte bedömt vara relevant för åtalet. Det återstår att se.

Det finns dock en koppling mellan de dömda mördarna i de två nämnda mordfallen med koppling till Prime Living-konflikten och personer som är vänner med Eddie Jobe även om ingen av de senare dömts för inblandning i morden.

Förutom den obefintliga utredningen av alternativa spår om bakgrunden till utpressningen så verkar inte polisen heller ha ansträngt sig på något sätt för att utreda vilka personerna Fuad (Foad) och Arad är. De har bara utrett ett enda spår och bortsett från allt annat. Målet tycks ha varit att sätta dit Eddie Jobe och därför har alternativa förklaringar till utpressningen inte utretts.

Den så kallade stjärnmäklaren D@ni@l G@nd™m@ni menar å sin sida att han visserligen är vän med Eddie Jobe men att han överhuvudtaget inte har med saken att göra och aldrig har träffat någon av bröderna El Barawany. Det enda som knyter stjärnmäklaren till själva brottet är Abbe El Barawanys vittnesmål. Han kan inte kopplas till pengarna och inga bevis för att han mött bröderna El Barawany finns egentligen. Normalt brukar ingen dömas på så svaga grunder. Att han känner Eddie Jobe och umgås med honom kan inte heller var grund för att han ska betraktas som brottsling eller dömas för brott. Domstolen, Göteborgs tingsrätt, har helt enkelt bedömt El Barawany som mer trovärdig än Jobe och G@nd™m@ni. Stjärnmäklaren är dömd på ett enda vittnesmål och utan att det finns några andra bevis mot honom. En besvärande omständighet i sammanhanget är dock att han tagit emot pengar som är kopplade till det så kallade penningtvättsmålet. Visserligen handlar det inte om något brott men det kopplar honom till de personer som tagit emot pengar från familjen El Barawany men det betyder inte att det handlar om något brott.

Carl Rizk som nämns ovan som en av de personer som ska ha lånat pengar av Merhawi Aregai var anställd av Abbe El Barawany och han har tidigare dömts för grov brottslighet. Han sitter för närvarande häktad i Spanien som misstänkt för det så kallade tortyrmordetAtt Eddie Jobe tidigare dömts för brott och känner många som dömts för grova brott är heller inget bevis för att han är skyldig i detta fall. Men det gör honom utan tveklan mindre trovärdig än stjärnmäklaren men knappast mindre trovärdig än El Barawany som också har koppling till personer som dömts för grova brott.

Både målsägare och åtalade i utpressningsmålet har alltså kopplingar till personer som dömts för grov brottslighet. Att i det läget så entydigt bedöma El Barawany som mer trovärdig än en annan person, stjärnmäklaren, med god ekonomi och utan brottsligt förflutet förefaller märkligt. Frågan är om inte stjärnmäklaren kan komma att frikännas i hovrätten. Bevisen mot honom förefaller svaga. Eddie Jobe har frikänts vid en tidigare rättegång om samma utpressning så att han blir frikänd i hovrätten är inte heller omöjligt.

Läs också:

PS. Jag tar inte ställning i skuldfrågan. Jag vet inte om någon av de dömda är skyldig eller oskyldig. De övriga i artikeln nämnda personerna har inte åtalats i detta ärende och är därför oskyldiga i sammanhanget. Fler avd em var också åtalade i det tidigare penningtvättsmålet men frikändes i likhet med Eddie Jobe.

Både ”stjärnmäklaren” och ”gängledaren” har dömts i hovrätten. De fick båda två 6 månader kortare straff.

Advertisements