Adam Cwejman sällar sig till lögnarna när det gäller brottsligheten

Adam Cwejman är normalt en sansad om än nyliberal ledarskribent. Nu har han dock i likhet med så många andra spårat ur när det gäller brottsligheten och påstår att det finns en eskalerande brottslighet i Sverige: ”Det går inte längre att avfärda den eskalerande brottsligheten som alarmism”. Det är en ren lögn.

När det gäller brottsligheten som helhet har den minskat sen 1990-talet och är betydligt lägre idag än då men den har legat still under de senast 10 åren. Även våldsbrottsligheten är lägre idag än vad den var då. Den har också minskat sen dess. Det dödliga våldet har minskat sen det var som högst på 1990-talet men har ökat något under senare år för att återigen minska i år. Skjutvapenvåldet har dock ökat under en längre tid. Men ökningen tycks nu ha upphört, Antalet skjutningar är i år lägre än på många år, i Göteborg har de minskat i antal sen 2015 och i år har det bara förekommit en enda gängrelaterad dödsskjutning. När skjutvapenvåldet nu minskat igen har vi sett en ökning av antalet sprängningar. Sprängningar orsakar sällan några personskador utan mest materiell förödelse.

Misshandelsbrotten har minskat i både antal och andel.

Bilinbrott och bilstölder var på 1990-talet  mycket vanliga brott. Idag är det ovanliga brott. Alla former av inbrott har minskat. Rån har blivit ovanligare. Antalet stölder har minskat. Narkotikabrottsligheten har inte ökat.

Det finns bara en sorts brottslighet som ökar och har ökat under lång tid. Bedrägeribrottsligheten. Antalet anmälda våldtäkter har också ökat. Att det avspeglar ett ökande antal våldtäkter per 100 000 invånare verkar dock inte troligt.

Adam Cwejman borde läsa på på innan han sprider lögner om brottsligheten. Han har anslutit sig till nätets gaphalsar som Andreas Magnusson skriver i Magasinet Paragraf:

Så fort man zoomar ut och försöker visa på en större bild är nätets gaphalsar där och skriker. Ni vet de som litar mer på en tårta från Jens Ganman än utbildade kriminologer. De som gapade högt om bilbränder för några år sedan men började gapa om något annat när bilbränderna minskade.

Nätets gaphalsar påminner om en person som inte förstår skillnaden på en utställningstoalett i ett möbelvaruhus och den riktiga toaletten och sedan skriker om att spolknappen inte funkar.

Det spelar ingen roll hur många gånger man säger att alla våldtäkter är fruktansvärda och att vi behöver skapa ett jämställt samhälle där män inte förgriper sig på kvinnor. Det spelar ingen roll hur många gånger man säger att vi inte kan tolerera dödsskjutningar.

Anledningen till att det inte spelar någon roll är för att nätets gaphalsar inte accepterar några nyanser. Hela verkligheten ska kunna tryckas in i en tårtbit och alla tårtor ska säga att det var bättre förr och att det är sämre nu och att allt är invandringens fel.

Och nu är det ju faktiskt inte så. Det är till exempel ett välkänt faktum att det dödliga våldet var märkbart högre under hela 70- 80- och 90-talen än vad det är idag trots att vi hade färre invandrare i landet då. Det är ingen åsikt utan enkelt konstaterbar fakta som ingen kriminolog ifrågasätter. Ska man då inte få säga det?

Sprängningarna är inte ett tecken på en eskalerande brottslighet. De är snarare ett tecken på att de kriminella gängen har mindre tillgång till skjutvapen men fortfarande har bra tillgång till sprängämnen och handgranater. De sista lagren av överblivet material från kriget i Jugoslavien börjar nu användas och det orsakar färre dödsfall än skjutvapnen.

Läs mer:

PS. Det ser ut som den inledande text jag citerar bara fanns i ingressen och att den nu blivit ändrad. På framsidan av GP på nätet finns den dock fortfarande.

 

 

 

 

Advertisements