Imamerna har inte begått nåt brott

I våras grep säkerhetspolisen (Säpo) fem framträdande islamister plus en till som egentligen är att betrakta som kriminell. Det handlar om personer med kopplingar till islamistiska organisationer i Mellanöstern. Men ingen av dem har begått nåt brott. Att ha en extrem religiös övertygelse är inget brott oavsett hur illa vi tycker om den aktuella religionen. Fundamentalister som plymouthbröder, vissa pingstvänner, salafister med flera har rätt att ha sin tro och tycka vad de vill. Det är inget brott.

De sex anses vara en säkerhetsrisk och såväl säkerhetspolisen som regeringen vill utvisa dem trots att de inte begått något som helst brott. Beslutet att de ska utvisas är därför ytterst tveksamt.

I verkligheten kan de inte heller utvisas så beslutet är också meningslöst. De kommer att få vara kvar i Sverige. Anledningen till att de inte kan utvisas är att de riskerar allvarlig förföljelse, till och med döden, om de utvisas till sina ursprungsländer.

Vi har alltså fem personer som inte begått nåt brott och inte kan fängslas (de har inte begått brott). De borde därför inte heller utvisas. De förföljs av den svenska staten. Bara för att de har åsikter och tillhör en religiös inriktning som de flesta av oss inte gillar. Den typen av agerande från den svenska staten är inte okej och hela debatten kring de fem som ska utvisas är befängd.

I ett av fallen, skolägaren och den tidigare rektorn från Göteborg vid namn Abdel-Nasser El-Nadi (Abu Talal) är ju dessutom själva problemet att vi tillåter privata skolor. Inte att han har en märklig religion. Det är nämligen helt lagligt och ska vara tillåtet. Problemet är att vi gjort möjligt att med hjälp av skattepengar sprida denna religion i svenska skolor. Lösningen på det problemet är att återta skolorna i offentlig kontroll och sluta ge skattepengar till privatskolor.

Advertisements