De flesta mördare döms

I en ledare av Hanne Kjöller i DN är det lätt att få intrycket att en majoritet av mördarna klarar sig från straff. Det är felaktigt. Mord och dråp har hög uppklarningsprocent. Det är ett av de brott där uppklaringen är som högst. Högre ligger egentligen bar de brott där polisen styr antalet anmälningar och där uppklaringen därför är cirka 100%. Exempelvis trafikbrott och narkotikabrott.

De flesta fall av dödligt våld klaras alltså upp, vilket vanligtvis innebär att gärningspersonen döms för brottet. I de fall gärningspersonen avlidit, avvikit utomlands eller är under 15 år kommer en rättsprocess inte till stånd, men brottet räknas ändå som uppklarat. Under studiens insamlingsperiod, 2014–2017, klarades 68 procent av det dödliga våldet upp. Åren 1990–2010 varierade uppklaringen mellan 75 och 90 procent, men minskade därefter successivt. Minskningen beror främst på att det är fler svåruppklarade fall av dödligt våld i kriminella miljöer. För dödligt våld är uppklaringen dock betydligt högre än för brott generellt.

Dessutom innebär minskat dödligt våld, dvs färre mord, med stor sannolikhet att andelen lättuppklarade mord, exempelvis full man har ihjäl full man i lägenheten där offer och gärningsman är vänner, minskat mer än mord totalt. Detta kanske framförallt på grund av minskat alkoholbruk och -missbruk. Det ger automatiskt en lägre uppklarningsprocent. I gengäld har då antalet svåruppklarade mord i kriminella miljöer ökat. Dödligt våld vid konflikter i den kriminella miljön klaras upp betydligt mer sällan (23 procent) än dödligt våld i nära relationer (94 procent) eller övrig familj (98 procent).

När det gäller dödligt våld i kriminella miljöer har Hanne Kjöller alltså rätt. Ett av problemen är låg uppklarningsprocent. Det beror bl.a. på att vittnen inte alltid vill prata, ett annat problem är de skyldiga i sin tur mördas även innan de ens blivit misstänkta. Ett sånt mord eller dråp går inte att klara upp. Dessa förhållanden ändras inte på grund av hårdare straff och hårdare lagstiftning. Även på den punkten har Kjöller rätt. Det enda som kan råda bot på läget är att genom sociala förebyggande insatser minska mängden mord i kriminella miljöer. Klassklyftorna måste minskas. Endast genom att stoppa rekryteringen till kriminella gäng och minska tillgången till vapen för de kriminella gängen kan mängden mord i kriminella miljöer minskas. När det gäller skjutvapen finns tecken på att tillgången börjat minska och ett av tecknen är sannolikt det ökande antalet sprängningar och explosioner.

Läs mer:

Advertisements