Jäv i rättegång mot stjärnmäklare

I hovrätten dömde den så kallade gängledaren Eddie Jobe och hans medåtalade, den så kallade stjärnmäklaren, till fängelse för utpressning. Bevisningen mot stjärnmäklaren var i huvudsak vittnesmålet från målsägaren i fallet. Några tekniska bevis som knyter stjärnmäklaren till utpressningen finns inte men det fanns omständigheter som skulle kunna tyda på att han varit inblandad. I huvudsak är han dock dömd på grund av det utpekande som målsägaren stått för.

Stjärnmäklaren har anmält jäv vad det gäller domen i hovrätten och vill därför att rättegången görs om:

Oaktat att advokaten respektive hovrättsdomaren agerat på sådant sätt att det påverkat utgången i målet och eventuellt brustit i subjektiv opartiskhet framstår det för den utomstående och objektiva betraktaren att så mycket väl kan ha varit fallet.

Förhållandet mellan de här personerna är av sådan natur att det är jävsgrundande varför det i enlighet med förstahandsyrkande hemställs om att Högsta domstolen återförvisar målet till hovrätten.

Anledningen till att han anser att jäv föreligger är att en av hovrättsdomarna under en period arbetat i en firma där stjärnmäklarens egen advokat, Ekrem Güngör, fungerat som styrelseledamot.

Överklagandet förkastas dock av hovrättspresident Anders Hagsgård som uttalar sig i GP:

Enligt hovrättspresident Anders Hagsgård finns det ingen anledning att beteckna den tidigare relationen mellan advokaten och hovrättsdomaren som grund för jäv:

– Nej, de har aldrig arbetat tillsammans, aldrig haft några ärenden ihop. De har däremot träffats vid ett antal olika tillfällen, förklarar Hagsgård.

Han tillägger:

– Jag har mycket svårt att tro att HD skulle uppfatta detta som jäv.

Mäklaren – som genomgående hävdat att han är oskyldig och alltjämt driver en egen firma med ett 40-tal medarbetare – har med tanke på tiden i häkte ungefär åtta månader kvar att avtjäna.

Läs mer:

 

Advertisements