Karin Pihl i GP har noll koll på kärnkraft och elproduktion

Två reaktorer i Ringhals ska stängas. Huvudorsaken till det är att de inte är lönsamma för ägaren, statliga Vattenfall. De behövs förstås inte heller för elproduktionen då förnyelsebar energi i form av vindkraft och solceller utan problem kan ersätta bortfallet. För Karin Pihl, ledarskribent i GP, tycks dessa alternativ inte finnas vilket bara visar hur vilsen hon är när det gäller elproduktion.

För en av reaktorerna, Ringhals 2, spelar dock olönsamheten i praktiken en liten roll. Vattenfall hade varit tvungna att stänga den ändå på grund av säkerhetsproblem. Det finns korrosionsproblem, rostproblem, som inte riktigt går att kontrollera omfattningen av. Detta problem låtsas Karin Pihl överhuvudtaget inte om.

Solceller producerar el när det är soligt och ljust. Vindkraft när det blåser. Det blåser sällan när det är soligt men blåser desto mer när det är mörkt och mulet. Det blåser mer på vintern och det är mer sol på sommaren. Solceller lämpar sig bäst i Sydsverige, vindkraft i västra och norra Sverige. Solceller och vindkraft kompletterar varandra. Pihl verkar totalt okunnig om detta. Okunnig om verkligheten. En verklighetsfrämmande ganska typisk nyliberal.

Det är naturligtvis inte något problem att låta vindkraft och solceller ersätta kärnkraften i Sverige. Karin Pihl håller fast vid nåt förlegat och omodernt. Typiskt nyliberaler. Förlegade och omoderna.

Sen har vi förstås också vattenkraften. Den kan utan problem användas för att balansera den ojämna produktionen från solceller och vindkraft. För det finns ju mulna och mörka dagar när det inte blåser så mycket. Sol, vind och vatten löser problemet. Det sa vi redan inför kärnkraftsomröstningen 1980.

Nån brist på el blir det inte. Kallt, mörkt och tyst kommer det med andra ord inte att bli. Utan varmt, ljust och miljövänligt.

Läs mer:

Advertisements