Rasistiska utsagor av polis som sprider lögner i GP

Polisen Anders Karlsson sprider lögner om det ökande antalet ungdomsrån i en debattartikel om ungdomsbrottslighet i GP. I det område han arbetar, centrala Göteborg, finns överhuvudtaget ingen ökning av antalet ungdomsrån. Ingen ökning av antalet anmälda ungdomsrån, ingen ökning av antalet verkliga ungdomsrån. Ingen ökning kort sagt.

I det stora hela finns det en ökning av antalet anmälda ungdomsrån, men det betyder inte att det finns en ökning av det verkliga antalet ungdomsrån. De undersökningar som finns på området, Skolundersökningen om brott (SUB), Nationella Trygghetsundersökningen (NTU) visar nämligen ingen större ökning av antalet ungdomar som utsatts för rån. Däremot visar de att det finns problem med våld i skolan.

Det kan finnas en mängd orsaker till att antalet anmälda ungdomsrån ökar. Den mest troliga med tanke på att utsattheten inte ökar samtidigt som antalet anmälda rån ökar är att det blivit nödvändigt att anmäla rånen för att få ut pengar på försäkringen för de dyrbara telefoner som ungdomar har numera. De ungdomar som förekommer i dessa sammanhang är sällan asylsökande och flyktingar. Det är istället i huvudsak personer som är födda i Sverige och i vissa fall handlar det om gatubarn från norra Afrika, framförallt Marocko, som uppehåller sig illegalt i Sverige och Europa.

När Anders Karlsson påstår att det finns en koppling till asylsökande ljuger han. Någon sådan koppling går inte att påvisa. Vad värre är, han sprider också rasistiska fördomar och skriver rasistiska utsagor i sin debattartikel.

Han sprider också fördomar om brott och straff. Det är välbelagt att det är kontraproduktivt att straffa ungdomar med hårda straff för brott. Det är också välbelagt att långa och hårda straff inte påverkar brottsligheten. Det är också välbelagt att under den tid Sverige haft ungdomsrabatter och fokus på sociala åtgärder har brottsligheten i huvudsak minskat. Polisen Anders Karlsson fantiserar när han hävdar motsatsen. Hårdare straff för en tonåring leder till ökad brottslighet, inte minskad brottslighet.

Narkotikaanvändningen är mycket mindre än på 1970-talet, den totala brottsligheten har minskat sen 1990-talet. Stölder, inbrott och rån har ersatts av bedrägerier. Alkoholrelaterade våldsbrott har delvis ersatts av gängrelaterade. För vanligt folk har det med andra ord bara blivit bättre sen på 1990-talet och i de flesta fall också jämfört med 1970-talet.

Läs också:

Advertisements