Ägandet av himmel, hav, skog och bygd

Ägandet av himmel, hav, skog och bygd är titeln på en bok om äganderätt med mera som skrivits av Lars Jadelius. Det verkar vara en intressant bok för Johan Lönnroth positivt om boken i tidskriften Alba.

Den är också intressant då den diskuterar äganderätten, en fråga som engagerat mig mycket sen jag satt mig in i hur det svenska yrkesfisket fungerar. Där har ett begränsat antal yrkesfiskare getts nyttjanderätten till havets resurser i form av fisk. Den som gett rättigheterna till dem är staten. Fiske är därmed en gemensam resurs som förvaltas av staten i form av nyttjanderätter som ges till yrkesfiskare under 10 år i taget i det pelagiska fisket och 1 år i taget i det demersala fisket. På liknande sätt är det med mineralrättigheter. Andra inskränkningar i äganderätten i Sverige är samernas nyttjanderätt till såväl privat, statlig såväl som gemensamt ägd mark enligt rennäringslagen, samernas nyttjanderätt till fisk och jakt (än så länge bara i en sameby) på statlig mark. Mer permanenta inskränkningar i äganderätten är nyttjanderätten till mark och vatten för vindkraft, vattenkraft, mobilmaster, kraftledningar med mera. Vidare är servitut på nån annans mark, egendom och vatten en form av nyttjanderätt liksom arrende.

Jag har tidigare också argumenterat för att äganderätt helt ska ersättas av nyttjanderätt. Dvs markägande ska förvandlas till nyttjanderätt för jordbruksändamål, nyttjanderätt för skogsbruksändamål, jakt- och fiskerättigheter ska bli nyttjanderätter osv. Olika nyttjanderätter (nyttjanderättigheter) för samma mark kan tillhöra olika innehavare och de bör alla vara tidsbegränsade. Dessutom bör det går handla med dem, köpa, sälja och belåna. Precis som med minarlrättigheter och fiskerättigheter idag.

Vidare bör den makt som följer med ägandet av aktier i företag begränsas så att de anställda alltid i demokratisk ordning ska välj en majoritet av ett aktiebolags styrelser. Börshandel och liknande kan fortsätta som tidigare. I företag där familjemedlemmar är huvuddelen av de anställda kommer i sådana lägen inget att förändras. För kooperativa företag organiserade som föreningar och ekonomiska föreningar, samfälligheter, stiftelser etc kan andra regler gälla.

Läs mer:

När jag har läst Jadelius bok ska jag skriva om den. Det finns också en del att läsa om boken och de tankegångar som presenteras i den:

Advertisements