Förändrad fiskhamn i Göteborg?

Wingårdhs arkitektkontor har ritat ett förslag på hur Göteborgs Fiskhamn kan utvecklas. Förutom att byggnaderna är utan överhäng vilket är populärt för närvarande men både fult och opraktiskt i en del av världen där det alltid regnar från sidan så är det ett roligt och intressant förslag.

Tyvärr innebär det också att områdets enda 1700-tals hus skulle rivas och den mer storskaliga bebyggelsen mellan trafikleden och vattnet där huvuddelen av Fiskhamnens verksamhet ligger idag ser ut att bli så där kvarterslös samt fyrkantig och klassisk modernistisk att den ger rysningar av obehag i kroppen.

Fiskhamnsområdet är tänkt att ha bostäder samtidigt som industrier, grossistfirmor, truckar och annat ska bli kvar. Men det syns inte riktigt i Wingårdhs skiss. Det är dock bra att ett färjeläge planeras men det borde ligga längre österut för att bättre ansluta till den existerande gångbron från Stigbergstorget. För ingen vill gå över den stora vägkorsningen mellan leden och Djurgårdsgatan.

Ett problem är att det är svårt att ha  bostäder i anknytning till en aktiv landningshamn för fisk där det dessutom är en ständig trafik av stora långtradare och oväsen från truckar, kyl- och frysanläggningar med mera. En verksamhet som dessutom försiggår under tidiga morgontimmar.

Något behöver göras med fiskhamnen. Så långt är det rätt. Restauranger och områden där besökare kan röra sig är också rimligt. Frågan är om Wingårdhs förslag är det rätta.

Läs mer om Göteborgs fiskhamn:

PS. Jag har informerats om att jag inte tagit del av allt. Detta beror på att Fiskhamnens hemsida inte hade med mer än det jag visat i mitt inlägg ovan. Jag har justerat mitt inlägg på grund av detta.

Logistikhallen i Fiskhamnen.

Advertisements
Gilla Anders_S på Patreon!