Kokain är inte svenskarnas favoritdrog

ETC påstår i en artikel att kokain är svenskarnas favoritdrog. Det är dumheter. Precis som i alla andra länder i västvärlden är alkohol den dominerande drogen med cannabis på andra plats. Därefter kommer narkotikaklassade läkemedel (främst benzodiazepiner) och sedan amfetamin i Sverige. Bruket av amfetamin är mångdubbelt större än bruket av kokain. Bruket av kokain har dock ökat mer de senaste åren medan bruket av amfetamin istället troligen har minskat något. Men oavsett hur vi ser på det är kokain inte på något sätt svenskarnas favoritdrog.

Antalet beslag av kokain har ökat något medan antalet beslag av amfetamin och heroin minskat. Antalet beslag säger dock egentligen ingenting om konsumtionen av narkotika, ingenting om det är vanligt eller inte. Antalet beslag styrs helt av hur polisen arbetar. Det avspeglar inte den verkliga brottsligheten, men vi kan anta att det i viss mån ändå kan avslöja fakta om minskningar och ökningar.

I Sverige har alltid uppåtdroger varit populära. Alkohol, amfetamin och kokain är uppåtdroger. Men det finns skillnader. Amfetaminmissbruk leder i allmänhet till nervskador som syns i personers rörelsemönster. Kokainmissbruk har inga sådan effekter. Amfetamin ger ett kraftigt beroende. Det är inte fallet med kokain. Den som missbrukar amfetamin kan i allmänhet inte sköta ett arbete. Den som missbrukar kokain brukar inte ha några större problem med det. Det finns alltså ur missbrukarens synpunkt fördelar med att välja kokain framför amfetamin. Ur samhällets synpunkt är det också en bra utveckling om amfetamin byts ut mot kokain.

Det finns dock även fördelar med amfetamin för missbrukare och kanske framförallt för producenter och langare. Det är billigare än kokain. Dessutom går det att tillverka utan några större problem i nåt förråd, på en gammal bondgård, i ett garage, nån gammal fabrik, en lagerlokal eller nån annan stans. Lokal tillverkning minskar riskerna för langare och gör amfetaminet billigare.

ETC falska bild av narkotikabruket och narkotikabruket i Sverige beror troligen på att det är en medelklasstidning skriven av medelklassmänniskor om medelklasspersoner för medelklassen. De tror att missbruket i Sverige ser ut som missbruket i medelklassen.

Läs mer:

Advertisements